У 2019 році проводиться електронний вступ на денну та заочну форму навчання на сайті 

http://ez.osvitavsim.org.ua (крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі )

Вступники світи, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти  або право на зарахування за квотами-1, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційного коду;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2017 або 2016р;
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-3 .

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • копію документа державного зразка (оригінал) про отримання повної загальної середньої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

Оригінали документів  вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування) 

Вступники подають заяви тільки в паперовій формі.

 При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційного коду;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • копію документа державного зразка про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 Оригінали документів  вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування)

Право на першочергове зарахування для отримання освітнього ступеня «бакалар» при вступі на основі диплому молодшого спеціаліста

Вступники подають заяви тільки в паперовій формі. 

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційного коду;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на першочерговість.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом бакалавра, спеціаліста), і копію додатку до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • Копії документів, які підтверджують право вступника на першочерговість (за наявності).

 Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Оригінали документів  вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування)