ПЕРЕЛІК
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти
(термін навчання 3 роки, 10 місяців)

Л.о – Ліцензовані обсяги

Д.З – Державне замовлення

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Денна Заочна
Код Назва Код Назва   Л.о. Д.з. Л.о. Д.з.
03 Гуманітарні науки 033 Філософія Філософія 10   5  
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка 15   10  
Міжнародна економіка 10   10  
054 Соціологія Соціологія 5   5  
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 14   8  
Оподаткування 10   8  
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 12   10  
Фінанси підприємств 10   10  
073 Менеджмент Менеджмент 30   30  
075 Маркетинг Маркетинг 15   10  
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 15   10  
Організація та економіка підприємницької діяльності 5   5  
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 10   5  
Сільськогосподарська екологія 10   5  
103 Науки про Землю Геологія 15   5  
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 25   15  
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 25   15  
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 18   7  
Мобільні та вбудовані системи 5   5  
125 Кібербезпека Кібербезпека 25   10  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Інноваційні технології машинобудівних виробництв 5   5  
Роботомеханічні системи та комплекси 10   5  
133 Галузеве машинобудування Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв; Проектування та експлуатація гірничих машин і комплексів 20   10  
Обладнання сервісних підприємств 5   5  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20   20  
144 Теплоенергетика Теплоенергетика 10   5  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Системна інженерія 15   10  
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології 15    
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 15   20  
Хімічні технології екологічно чистих виробництв 10   10  
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Електронні пристрої та системи; Біомедичні пристрої та системи 15   10  
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні та телекомунікаційні мережі 15    
Телекомунікації та інформаційна безпека 5    
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 15   5  
184 Гірництво Гірництво 50   50  
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 12   5  
Автомобільні дороги та аеродроми 8   5  
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 20    
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека Цивільна безпека 10    
  Охорона праці 5   5  
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 10   5  

Індустріальний інститут, факультет технології і організації виробництва
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка + Економіка 13 12
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування + Облік і оподаткування 15 10
    073 Менеджмент + Менеджмент 15 10
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування + Галузеве машинобудування 20 15
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка + Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10 10
          Енергоефективні технології та енергетичний менеджмент 5 0
18 Виробництво та технології 184 Гірництво + Гірництво 45 45

ПЕРЕЛІК конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО) із ваговими коефіцієнтами за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання 3 роки, 10 місяців)

Конкурсні пропозиції ДонНТУ (спеціальність-освітня програма) Перший конкурсний предмет (обов’язковий) Другий конкурсний предмет (обов’язковий) Третій конкурсний предмет (на вибір)
033-Філософія* українська мова та література історія України географія або іноземна мова**
051-Економіка українська мова та література математика географія або іноземна мова**
051-Міжнародна економіка* українська мова та література історія України географія або іноземна мова**
054-Соціологія* українська мова та література історія України географія або іноземна мова**
071-Облік і оподаткування українська мова та література математика географія або іноземна мова**
071-Оподаткування* українська мова та література історія України географія або математика
072-Фінанси, банківська справа та страхування українська мова та література математика географія або іноземна мова**
073-Менеджмент українська мова та література математика географія або іноземна мова**
075-Маркетинг* українська мова та література історія України географія або математика
076-Економіка підприємства українська мова та література математика географія або іноземна мова**
076-Організація та економіка підприємницької діяльності* українська мова та література історія України географія або іноземна мова**
101-Екологія українська мова та література біологія географія або хімія
101-Сільськогосподарська екологія* українська мова та література історія України географія або математика
103-Геологія українська мова та література математика географія або фізика
121-Інженерія програмного забезпечення українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
122-Комп’ютерні науки українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
123-Комп’ютерна інженерія українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
123-Мобільні та вбудовані системи* українська мова та література історія України математика або іноземна мова**
125-Кібербезпека/Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
131-Інноваційні технології машинобудівних виробництв* українська мова та література історія України географія або іноземна мова**
131-Роботомеханічні системи та комплекси українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
133-Обладнання сервісних підприємств* українська мова та література історія України географія або математика
133-Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв; Проектування та експлуатація гірничих машин і комплексів українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
141-Енергоефективні технології та енергетичний менеджмент* українська мова та література історія України географія або математика
144-Теплоенергетика українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
151-Системна інженерія українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
152-Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
161-Хімічні технології екологічно чистих виробництв* / 161-Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів* українська мова та література біологія математика або хімія
161-Хімічні технології та інженерія українська мова та література математика хімія або біологія
171-Електронні пристрої та системи; Біомедичні пристрої та системи українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
172-Інформаційні та телекомунікаційні мережі українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
172-Телекомунікації та інформаційна безпека* українська мова та література історія України географія або математика
183- Технології захисту навколишнього середовища українська мова та література математика фізика або біологія
184-Гірництво українська мова та література математика географія або фізика
192-Автомобільні дороги та аеродроми* українська мова та література історія України географія або іноземна мова**
192-Міське будівництво та господарство українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
193-Геодезія та землеустрій українська мова та література математика географія або історія України
263-Охорона праці* українська мова та література математика хімія або біологія
263-Цивільна безпека українська мова та література математика фізика або іноземна мова**
281-Адміністративний менеджмент українська мова та література математика історія України або іноземна мова**

 

* – Небюджетні конкурсні пропозиції – конкурсні пропозиції, на які не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням – відповідно до рейтингового списку, вступники рекомендуються до зарахування тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Перелік конкурсних предметів для вступу (сертифікатів ЗНО) встановлюється Університетом в Правилах прийому.

** – Англійська, німецька, французька, іспанська

Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО:

Конкурсний бал (КБ)= К1×П1+К2×П2+К3×П3+К4×А+К5×ОУ

де К1, К2, К3, К4, К5 – вагові коефіцієнти для кожної конкурсної пропозиції (визначені в інформаційній таблиці 6), з сумою рівною 1;

П1, П2, П3 – результати вступних випробувань з першого, другого та третього конкурсних предметів за шкалою від 100 до 200 балів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до додатку 5 до Умов Прийому у 2019 році;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету у рік вступу за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації) Університету, яким надається особлива підтримка (див. вкладку “Особлива підтримка”).

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

10

Природничі науки

101

Екологія

103

Науки про Землю

13

Механічна
інженерія

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Теплоенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

26

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

Спеціальні умови для участі у конкурсному відборі

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 р. та Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» у 2019 р. спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі на ОС «Бакалавр» на основі Повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування за результатами співбесіди або квотою-1 на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на закриту конкурсну пропозицію;
 • переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії Університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або ЗНО 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО і якщо не складали ЗНО з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії Університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях ЗНО 2018 р., та/або ЗНО 2016, 2017 р. (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) до Університету відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 через Освітній центр «Донбас-Україна», відповідно до Додатку 2 до цих Правил.

Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО і якщо не складали ЗНО з відповідних предметів) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав ЗНО).

Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

ПЕРЕЛІК
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” на основі ОКР молодшого спеціаліста

Л.о. – Ліцензовані обсяги

Д.з. – Державне замовлення

 
Галузь знань
Спеціальність (спеціалізація/освітня програма)
Ліцензовані обсяги за формами навчання
Денна Заочна Денна
Назва Код Назва на 1 курс зі скороченим терміном, 2р. 10міс. на 3 курс з нормативним терміном, 1р. 10міс.
Гірничий факультет
Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія 5
Природничі науки 103 Науки про Землю (Геологія) 5
Виробництво та технології 184 Гірництво 50 50 20
Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій 5 5
Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 10
Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки
Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20 20 20
144 Теплоенергетика 5 10
Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Системна інженерія) 5 10
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології) 5
Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка 5 5
172 Телекомунікації та радіотехніка 5
Факультет економіки та менеджменту
Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 10 10
Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування 10 15 20
072 Фінанси, банківська справа та страхування 8 15 20
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства) 7 8
Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування (Адміністративнй менеджмент) 10
Факультет комп’ютерних наук і технологій
Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення 10 10 20
122 Комп’ютерні науки 10
123 Комп’ютерна інженерія 5
125 Кібербезпека 5
Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій
Природничі науки 101 Екологія 5
Механічна інженерія
131 Прикладна механіка (Технології та інженерний дизайн обладнання сучасних виробництв) 10 5
133 Галузеве машинобудування (Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв) 20 5
133 Галузеве машинобудування (Проектування та експлуатація гірничих машин і комплексів) 5
133 Галузеве машинобудування 20
Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія 15 20
Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища 5
Індустріальний інститут, факультет технології і організації виробництва
Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 13 12 15
Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування 15 10 20
073 Менеджмент 10 15
Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 35 30 50
Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15 10 25
Виробництво та технології 184 Гірництво 35 35 50
           

Індустріальний інститут, факультет технології і організації виробництва

Галузь знань
Спеціальність (спеціалізація/освітня програма)
Ліцензовані обсяги за денною формою навчання на 2 курс з нормативним терміном, 2р. 10міс.
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 5
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 5

Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста:

 1. при вступі на спеціальності галузі 07 Управління та адміністрування та спеціальність 051 Економіка:

  Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2

  де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури;

    П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 д 200).

 2. при вступі на інші спеціальності Університету

  Конкурсний бал (КБ) = Дд + П2

  де Дд – середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста розрахований, як середньоарифметичне з округленням до десятих і з урахуванням усіх кредитних дисциплін з формою підсумкового контролю «екзамен», або «диференційований залік» (в тому числі курсових проектів та робіт), практик і результатів атестацій в 12 бальній шкалі та переведений відповідно додатку 5 Умов прийому у шкалу 100-200 балів);

    П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 д 200).

ПЕРЕЛІК
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
у ДВНЗ “ДонНТУ” за освітнім ступенем “магістр”

Галузь знань Спеціальність
ОАС
Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги за формами навчання Ліцензовані обсяги за спеціалізаціями
(освітніми програмами) та формами навчання
Код Назва Код Назва Денна Заочна Денна Заочна
Освітньо-професійні програми, з терміном навчання 1р. 4м. 1р. 9м.
Гірничий факультет
10 Природничі науки 103 Науки про Землю + Геологія 10 10 10 10
18
Виробництво та технології
184
Гірництво
+
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
105
85
40 40
Охорона праці в гірництві 40 30
Управління гірничими підприємствами 7 5
Шахтне та підземне будівництво 7 5
Збагачення корисних копалин 6 5
Маркшейдерська справа 10
19
Архітектура та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 15 10 15 10
193 Геодезія та землеустрій + Геодезія та землеустрій 15 10 15 10
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека Цивільна безпека 15 15 15 15
Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки
14
Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка + Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 30 20 30 20
144 Теплоенергетика + Теплоенергетика 10 5 5 10
15
Автоматизація та приладобудування
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
+
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
30
15
Автоматизація технологічних процесів в гірничій галузі 15
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка + Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології 5 10 5 10
17
Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка + Електроніка 15 10 15 10
172 Телекомунікації та радіотехніка + Телекомунікації та радіотехніка 10 10 10 10
Факультет економіки та менеджменту
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка + Міжнародна економіка 20 15 20 15
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
+
Облік і аудит
15
25
8 15
Оподаткування 7 10
072
Фінанси, банківська справа та страхування
+
Фінансово-економічна безпека
20
20
10 20
Фінанси і кредит 10
073
Менеджмент
+
Управління персоналом та економіка праці
20
30
10 12
Бізнес-адміністрування 10 10
Менеджмент природних ресурсів та природоохоронної діяльності 8
075 Маркетинг + Маркетинг 7 8 7 8
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + Економіка підприємства 20 20 20 20
Факультет комп’ютерних наук і технологій
03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство + Релігієзнавство 3 4 3 4
12
Інформаційні технології
121
Інженерія програмного забезпечення
+
Інженерія програмного забезпечення
45
25
Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків 20
122 Комп’ютерні науки + Комп’ютерні науки 25 15 25 15
123 Комп’ютерна інженерія + Комп’ютерна інженерія 20 15 20 15
Факультет машинобудування,екології та хімічних технологій
10 Природничі науки 101 Екологія + Екологія 12 8 12 8
13
Механічна інженерія
131 Прикладна механіка + Мехатронні системи та комплекси в технології машинобудування 13 7 13 7
133
Галузеве машинобудування
+
Техніка переробки сировинних матеріалів
30
20
15 10
Мехатронне обладнання гірничих виробництв 15 10
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія + Хімічні технології та інженерія 25 25 25 25
Індустріальний інститут, факультет технології і організації виробництва
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент + Менеджмент організацій і адміністрування 5 5 5 5
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування + Гірничі машини та комплекси 5 5 5 5
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка + Електромеханічні системи геотехнічних виробництв 3 2 3 2
18
Виробництво та технології
184
Гірництво
+
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
10
5
4 2
Охорона праці в гірництві 6 3
Освітньо-наукова програма, з терміном навчання 1р. 9м. 1р. 9м.
Гірничий факультет
18 Виробництво та технології 184 Гірництво + Розробка родовищ та видобування корисних копалин 5 0 5
Факультет економіки та менеджменту
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування + Фінанси і кредит 0 10 0 10
Освітньо-професійна програма за замовленням Нацдержслужби, з терміном навчання 1 р. 6 м 1 р. 6 м.
Навчально-науковй інститут післядпломної освіти
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування + Державна служба 10 60 10 60

Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для здобуття освітнього ступеня «Магістр»:

Конкурсний бал (КБ)= П1+П2+П3

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей галузей 03, 05, 07, 12) або іспиту з іноземної мови за шкалою від 100 до 200;

П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200;

П3 – десята частина суми середнього балу додатку до диплома раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за 100 бальною шкалою та оцінки з додаткового вступного випробування (для осіб, що вступають за спорідненою в межах галузі знань спеціальністю цей бал приймається рівним середньому балу додатку до диплома) за 100 бальною шкалою.