Умови прийому. Наказ №1096 від 11.10.2018

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році 

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році

Правила прийому 2019 р.(повнотекстний варіант)

Зміни до ПП від 19.04.2019

Зміни до правил прийому від 24.05.2019

Інформаційні таблиці:

 1. ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання 3 роки, 10 місяців).
 2. ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” на основі диплому молодшого спеціаліста.
 3. ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “ДонНТУ” за освітнім ступенем “магістр”.
 4. Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах освітньо-кваліфікаційним рівням молодшого спеціаліста при вступі за спорідненою спеціальністю.
 5. ПЕРЕЛІК спеціальностей ОС магістра та споріднених з ними спеціальностей ОС/ОКР бакалавра.
 6. ПЕРЕЛІК конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО) із ваговими коефіцієнтами за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання 3 роки, 10 місяців).
 7. Зведений графік роботи приймальної комісії Університету з прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2019 році

Додатки:

 1. Правила прийому на навчання до аспірантури  та докторантури у 2019 році
 2. Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) у 2019 році
 3. Правила прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «державна служба»
 4. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при Приймальній комісії Університету

 

Шифр та назва спеціальності

на 1 курс зі скороченим терміном навчання

на 3 курс з нормативним терміном навчання

033

Філософія

Завантажити

 

051

Економіка

Завантажити

Завантажити

054

Соціологія

Завантажити

Завантажити

071

Облік і оподаткування

Завантажити

Завантажити

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Завантажити

Завантажити

073

Менеджмент

Завантажити

Завантажити

075

Маркетинг

Завантажити

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Економіка підприємства)

Завантажити

Завантажити

101

Екологія

Завантажити

103

Науки про Землю (Геологія)

Завантажити

Завантажити

121

Інженерія програмного забезпечення

Завантажити

Завантажити

122

Комп’ютерні науки

Завантажити

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Завантажити

123

Комп’ютерна інженерія

Завантажити

Завантажити

125

Кібербезпека (Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки)

Завантажити

131

Прикладна механіка

Завантажити

133

Галузеве машинобудування

Завантажити

Завантажити

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

Завантажити

144

Теплоенергетика

Завантажити

Завантажити

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Системна інженерія)

Завантажити

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Завантажити

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантажити

 

161

Хімічні технології та інженерія

Завантажити

171

Електроніка

Завантажити

Завантажити

172

Телекомунікації та радіотехніка

Завантажити

Завантажити

183

Технології захисту навколишнього середовища

Завантажити

184

Гірництво

Завантажити

Завантажити

192

Будівництво та цивільна інженерія

Завантажити

 

193

Геодезія та землеустрій

Завантажити

Завантажити

281

Публічне управління та адміністрування
(Адміністративний менеджмент)

Завантажити

Додаткове вступне випробування

 
З економічних спеціальностей Завантажити

З технічних спеціальностей

Завантажити
Вступне випробування з іноземної мови  
Англійська мова Завантажити
Німецька мова Завантажити
Французька мова Завантажити

Шифр та назва спеціальності

 

031

Релігієзнавство

Завантажити

051

Економіка

Завантажити

071

Облік і оподаткування

Завантажити

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Завантажити

073

Менеджмент

Завантажити

075

Маркетинг

Завантажити

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Економіка підприємства)

Завантажити

101

Екологія

Завантажити

103

Науки про Землю (Геологія)

Завантажити

121

Інженерія програмного забезпечення

Завантажити

122

Комп’ютерні науки

Завантажити

123

Комп’ютерна інженерія

Завантажити

131

Прикладна механіка

Завантажити

132

Матеріалознавство

Завантажити

133

Галузеве машинобудування

Завантажити

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантажити

144

Теплоенергетика

Завантажити

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Завантажити

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантажити

161

Хімічні технології та інженерія

Завантажити

171

Електроніка

Завантажити

172

Телекомунікації та радіотехніка

Завантажити

184

Гірництво

Завантажити

192

Будівництво та цивільна інженерія

Завантажити

193

Геодезія та землеустрій

Завантажити

263

Цивільна безпека

Завантажити

281

Публічне управління та адміністрування
(Державна служба)

Завантажити

 • Фахові СО Доктор філософії