Засідання №8 Вченої ради ДонНТУ

27-4-2018    Вчена рада    210   

26 квітня 2018 року відбулося засідання №8 Вченої ради ДонНТУ. В ході засідання було затверджено склад тимчасових робочих (проектних) груп для забезпечення розробки та супроводження освітніх програм університету, форму освітньої програми, зміни до Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ ДонНТУ (включення механізму перевірки робіт на плагіат), зміни до форм додатку до диплому про вищу освіту та академічну довідку (роз’яснення щодо довідника розподілу оцінок), зміни до правил прийому у ДонНТУ у 2018 році. Також було примйнято рішення присвоїти звання “Почесний  доктор ДонНТУ” професору Штутгартського університету Міхаелю Вайріху.

Крім того, після обговорень було затверджено навчальні плани Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» з підготовки молодшого спеціаліста прийому 2018 року, обрано за конкурсом на відповідні посади співробітників, рекомендовано до друку навчально- методичні та наукові видання, скориговано теми дисертацій, затверджено склад редколегії. Також було розглянуто і затверджено звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного університету.