27 жовтня 2016 р. відбулося засідання №4 вченої ради ДонНТУ

28-10-2016    Вчена рада    366   

27 жовтня 2016 р.  відбулося засідання №4 вченої ради ДонНТУ.

У засіданні, окрім членів ради, взяли участь співробітники Костянтинівського індустріального технікуму з виступом про  акредитаційний самоаналіз з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Звіт було затверджено на засіданні ради. Крім того,  відповідальний секретар приймальної комісії В.П.Тарасюк доповіла про нові умови прийому до ВНЗ.