Засідання №4 Вченої ради

10-1-2018    Вчена рада    243   

26.12.2017 р. відбулося засідання №4 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».  Під час засідання виступив ректор ДонНТУ Я.О.Ляшок зі звітом про роботу університету у 2017 році.  Тажож було затверджено Правила прийому до ДВНЗ “ДонНТУ”, Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ “ДонНТУ”, Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ “ДонНТУ” у 2018 році, «Стратегію інтернаціоналізації ДонНТУ», символіку ДонНТУ: прапор, герб, логотип, «Порядок обрання, призначення на посаду керівника Індустріального Інституту ДВНЗ «ДонНТУ», заключні звіти про науково- дослідні роботи, рекомендовано до видання фахові збірники, призначено наукових керівників аспірантів.