Засідання №3 Вченої ради

24-11-2017    Вчена рада    249   

23 листопада 2017 р. відбулося засідання №3 вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ». В ході засідання обговорено стан та шляхи покращення кадрової роботи факультету МЕХТ, підсумки прийому до аспірантури/докторантури ДонНТУ, затверджено теми дисертаційних досліджень, обговорено звіти докторантів. Рішенням Вченої ради затверджено обрання за конкурсом співробітників, звіти про акредитаційний самоаналіз Костянтинівського технікуму, скориговано теми дисертацій, рекомендовано до випуску наукові та навчально- методичні видання, затверджено заключний звіт за НДР «Розробка способів поверхневого покриття елементів хімічного обладнання захисними частинками», затверджено Порядок надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет».