19 грудня 2016 року відбулося засідання №7 Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ».

20-12-2016    Вчена рада    559   

19 грудня 2016 року відбулося  засідання №7 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

На засіданні вирішувались питання обрання за конкурсом співробітників університету. Крім того, в ході засідання обговорено й затверджено зміни до форм документів державного зразка та додатків до них і академічну довідку, затверджено положення про дільничну виборчу комісію. Також прийнято рішення визнати, що наступні держбюджетні теми виконані в повному обсязі, згідно ТЗ та за затвердженим календарним планом, вважати їх завершеними, звіт затвердити:

  • Тема «Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних комп’ютерних систем при моделюванні динамічних об’єктів» (керівник – проф. О.А. Дмитрієва);
  • тема «Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем» (керівник – проф. В.Ф.Сивокобиленко);
  • тема «Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт» (керівник – проф. А.А.Зорі);
  • тема «Розробка систем керування електроприводами кранових механізмів, що забезпечують демпфування коливань протяжних конструкцій та переміщуваних вантажів» (керівник – проф. О.І.Толочко);
  • тема «Розробка ресурсозберігаючої технології рафінування сталі та дослідження утворення неметалевих включень та формування глазурі на поверхні футеровки ковша» (керівник – проф. О.М.Смірнов).

Також прийнято рішення затвердити результати виконання  та звіт з науково- дослідної роботи «Методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: європейський досвід, вітчизняна практика та можливості застосування для розвитку пост- конфліктних територій», яка виконувалась при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф71/71-2016 (договір від 13.07.2016). Рекомендовано до друку монографію «Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: європейський досвід та вітчизняна практика», автори Н.Ю.Рекова, В.П.Вишневський, В.Д.Чекіна, О.В.Вієцька, К.Є.Мойсеєнко (за ред. Н.Ю.Рекової) та рекомендовано до друку монографію В.Ф,Сивокобиленко