06.12.2016 р. відбулося засідання №6 Вченої ради ДВНЗ

20-12-2016    Вчена рада    505   

06.12.2016 р. відбулося засідання №6 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

На засіданні було розглянуто й затверджено документи щодо організації виборів ректора, зокрема Положення щодо організації виборчої системи та проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»; Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»; Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»; Положення про центральну виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»; Положення про Комісію щодо визнання документів про освіту, виданих іноземними навчальними закладами.

Також було обговорено і затверджено документи, необхідні для функціонування приймальної комісії: Правила прийому до ДонНТУ у 2017 році; Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”; Положення про вступні випробування Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”; Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»; Положення про проведення співбесід Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”; Порядок поселення вступників та студентів до гуртожитків Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”; •          Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до  Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році.

Крім того, рекомендовано до видання черговий випуск фахового видання з педагогічних наук «Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Випуск 1-2 (18-19), 2016 р., обсяг 185 с., та збірник наукових праць конференції «Проблеми гірничої технології», обсяг 222 с.