Відбулося засідання Вченої ради ДонНТУ №10

25-6-2018    Вчена рада    177   

21 червня 2018 року відбулося засідання Вченої ради ДВНЗ “ДонНТУ”. Під час засідання було заслухано і затверджено звіти  про роботу Костянтинівського та Бахмутського індустріальних технікумів протягом 2017-2018 навчального року, Гуманітарної ради, Ради студентського самоврядування. Крім того, затверджено результати першого етапу конкурсу проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, наданих науковцями університету, які виконуватимуться за рахунок загального фонду державного бюджету України, починаючи з 2019 року, та рекомендовано  проекти до участі у другому етапі конкурсу, схвалено рішення щодо реорганізації кафедр,  затверджено зміни до Правил прийому до ДВНЗ “ДонНТУ” в 2018р. , обрано за конкурсом співробітників, рекомендовано до видання методичні посібники та наукові монографії,  затверджено зміну тем дисертацій, Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет», навчальні плани для набору 2018 року.