29 вересня 2016 р. відбулося засідання №3 Вченої ради ДОННТУ.

3-10-2016    Вчена рада    435   

Відповідальний секретар приймальної комісії В.П.Тарасюк розповіла про підсумки роботи приймальної комісії у 2016 році.  Керівник відділу маркетингу й кар’єри Д.О.Довгаль презентував стратегію рекламної та іміджевої діяльності ДонНТУ. Обидві доповіді було схвалено Вченою радою. Також Вчена рада ухвалила наступні рішення:

  1. Звернутися до МОНУ з клопотанням про оголошення конкурсу на посаду ректора ДВНЗ «ДонНТУ».
  2. Задовольнити клопотання кафедри ПМІ про відкриття спеціалізації «Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків» в рамках спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» для підготовки магістрів.
  3. Дозволити керувати науковою роботою аспірантів наступним викладачам:

Колларов О.Ю., к.т.н., доц., зав. каф. електричної інженерії.

Мірошкін О.М., к.т.н., доц., декан фак. комп’ютерних наук і технологій.

Поцепаєв В.В., к.т.н., доц., зав. каф. автоматики та телекомунікації.