25.05.2017 відбулося засідання №12 Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ».

26-5-2017    Вчена рада    440   

25.05.2017 відбулося засідання №12 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». На початку засідання ректор ДонНТУ Ярослав Олександрович Ляшок вручив Є.О.Башкову грамоту від Донецької обласної адміністрації та Донецької обласної військово- цивільної адміністрації за багаторічну науково- педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди Дня науки. Також було нагороджено студентів ДонНТУ за спортивні досягнення.

В ході обговорення питань порядку денного було встановлено  вартість надання освітніх послуг з 2017 року у ДонНТУ, рекомендовано підготовку випуску новітньої історії університету, затверджено Положення щодо визначення рейтингу науково- педагогічних працівників ДонНТУ.

Також було затверджено подання на присвоєння звання „Почесний доктор Донецького національного технічного університету” директору інституту управління інформаційними ресурсами та комунікаційно- інформаційного центру Ульмського університету, науковому керівнику університетської мережі землі Баден- Вюртемберг (Німеччина), професору, доктору- інженеру Штефану Веснеру, обрано за конкурсом співробітників, прийнято рішення про створення міжфакультетського Центру сталого розвитку на базі факультету машинобудування, екології та хімічних технологій і гірничого факультету. Крім того, було затверджено заключні звіти про виконання науково- дослідних робіт, рекомендовано до видання монографії й періодичні фахові видання, затверджено навчальні плани, прийнято рішення щодо створення в ДонНТУ спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій за спеціальностями 05.05.06 «Гірничі машини», 05.26.01 «Охорона праці», 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин».