23 березня 2017 р. Відбулося засідання №11 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ».

5-4-2017    Вчена рада    424   

23 березня 2017 р. відбулося засідання №11 Вченої ради ДонНТУ.

На засіданні за результатами таємного голосування обрано з конкурсом співробітників, затверджено підсумки наукової роботи у ДонНТУ в 2016 р. та завдання на 2017 рік. Крім того, розглянуто й затверджено проекти лабораторій мехатронних систем та електронних пристроїв та систем, прийнято рішення присвоїти звання „Почесний доктор Донецького національного технічного університету” генеральному консулу Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку пану Вольфґанґу Мьоссінґеру, затверджено  кошторис Ради студентського самоврядування ДВНЗ «ДонНТУ» на 2017 рік, звіти про акредитаційний самоаналіз та прийнято рішення подати в МОН України заяви про проведення акредитаційної експертизи та акредитаційні справи.