26 жовтня 2017 року відбулося засідання №2 Вченої ради

8-11-2017    Вчена рада    318   

26 жовтня 2017 року відбулося засідання №2 Вченої ради Донецького національного технічного університету. Під час засідання було обговорено та затверджено план роботи вченої ради на 2017-2018 навчальний рік, заходи щодо усунення порушень, які виявлені під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», заслухано та затверджено звіт про роботу центру кар’єри та маркетингу у 2016-2017 навчальному році, звіт Костянтинівського індустріального технікуму про акредитаційний самоаналіз спеціальностей 5.05050206 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів» та 5.05130109 “Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів”, зміни до низки положень, що регламентують роботу університету, рекомендовано до видання навчальні посібники, підтримано відкриття державних безоплатних бюджетних науково- дослідних робіт, затверджено освітню програму та навчальні плани освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр»  для започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», відкориговано теми дисертацій аспірантів та здобувачів.