15.06.2017 відбулося засідання №13 Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

15-6-2017    Вчена рада    396   

15.06.2017 відбулося засідання №13 Вченої ради ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», на порядку денному якого були питання внесення змін до документів, що регламентують роботу приймальної комісії. Було прийнято рішення про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)в 2017 році, до Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році, до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році, до Правил прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році, затверджено правила прийому до Бахмутського індустріального технікуму та Костянтинівського індустріального технікуму у 2017 році.