Відокремлені структурні підрозділи

Індустріальний інститут

Контакти
 

В.о. директора Лисенко Світлана Володимирівна

В.о. декана факультету технології і організації виробництва Петелін Едуард Анатолійович

Структура

Сучасна структура інституту

 1. Факультет технології і організації виробництва (ФТОВ)

Кафедри:

 • геотехнологій і охорони праці (ГіОП);
 • економіки і підприємництва (ЕП);
 • електромеханіки і автоматики (ЕМА);
 • загальнонаукової підготовки (ЗНП);
 • інженерної механіки (ІМ);
 • менеджменту;
 • розробки пластових родовищ (РПР).
  2. Центр підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів (ЦПКіПК)
Напрями підготовки

Напрями пiдготовки:

 Галузь знань Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
18 Виробництво та технології 184 Гірництво
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Костянтинівський індустріальний технікум

Контакти
 • 85104, Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 168
 • Тел: (06272) 2-31-45(06272) 2-11-08
 • E-mail: kitdonntu@ukr.net
 • Сайт: http://kit1.at.ua/
 

Директор Леонова Світлана Михайлівна

Структура
 • Механічне відділення
 • Електротехнічне відділення
 • Фінансово – економічне відділення
 • Технологічне відділення
 • Заочне відділення
Напрями підготовки
Спеціальність
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
133 «Галузеве машинобудування»;
161 «Хімічні технології та інженерія»;
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
051 «Економіка»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Бахмутський індустріальний технікум

Контакти
Директор Новіков Володимир Вікторович
Структура
Склад:

 • Механічне відділення
 • Електротехнічне відділення
 • Заочне відділення
Напрями підготовки

Напрями пiдготовки:

 •  «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»;
 •  «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд » ;
 •  «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів » ;
 •  “Економіка підприємства”;
 •  “Фінанси та Кредит”.