Робочі органи

Організаційний комітет Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»:

 • Олейніков Олександр Анатолійович – голова оргкомітету, декан факультету економіки та менеджменту;
 • Бачурін Леонід Леонідович – заступник голови оргкомітету, перший проректор;
 • Кот Яна В’ячеславівна – секретар оргкомітету, заступник начальника підрозділу з організації виховної роботи студентів;
 • Башков Євген Олександрович – проректор з наукової роботи;
 • Ковальов Сергій Олександрович – В.о.декана факультету комп’ютерних наук і технологій;
 • Сурженко Андрій Миколайович – декан факультету машинобудування екології та хімічних технологій;
 • Тарасюк Вікторія Павлівна – декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії і радіоелектроніки;
 • Петрова Ганна Олексіївна – директор бібліотеки;
 • Доценко Максим Олександрович – провідний юрисконсульт;
 • Гвоздь Анастасія Віталіївна – голова ради студентського самоврядування ДонНТУ.

Центральна виборча комісія:

 • Подкопаєв Сергій Вікторович – голова, декан гірничого факультету;
 • Ганич Ольга Анатоліївна – заступник голови, директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти;
 • Марина Анна Сергіївна – секретар, доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки;
 • Черненко Вікторія Олександрівна – начальник відділу кадрів;
 • Довгаль Денис Олександрович -доцент кафедри прикладної механіки і матеріалознавства;
 • Власенко Микола Миколайович – доцент кафедри електричної інженерії;
 • Кутняшенко Олексій Ігорович – доцент кафедри природоохоронної діяльності;
 • Лактіонов Іван Сергійович – доцент кафедри електронної техніки;
 • Золотухіна Оксана Анатоліївна – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики;
 • Зіангіров Євген Володимирович -інженер-програміст ІІ категорії бази даних навчального відділу;
 • Пенар Еліна Сергіївна – голова ради студентського самоврядування гірничого факультету.