Вакансії

          Згідно наказу №737к від 05.11.2018 року в ДВНЗ «ДонНТУ» оголошено конкурс на заміщення посад:

Завідувача кафедри геодезії та будівництва підземних споруд (1 посада).

Професорів кафедр охорони праці (1 посада); обладнання видобувних та переробних комплексів (1 посада).

Доцентів кафедр охорони праці (1 посада); прикладної механіки (2 посади); обладнання видобувних та переробних комплексів (3 посади); електричної інженерії (1 посада); філософії (1 посада); економіки і маркетингу (2 посади); розробки родовищ корисних копалин (1 посада); економіки підприємства (1 посада).

Старших викладачів кафедр економіки і маркетингу (1 посада); історії та права (1 посада); мовної підготовки (2 посади).

Асистентів кафедр геології, розвідки та збагачення корисних копалин (1 посада); геодезії та будівництва підземних споруд (2 посади); економіки підприємства (1 посада).

Кваліфікаційні вимоги:

Завідувач кафедри—повна вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента) відповідно профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше  2 років.

Професор—повна вища освіта, науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Доцент—повна вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук відповідно до профілю кафедри та/або вчене звання  професора (доцента) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

Старший викладач—повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

Асистент—повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно до профілю кафедри.

       Заяви приймаються протягом 14 календарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, 2  (к. 3.204).

       До заяви додаються документи про освіту, вчене звання, науковий ступінь, список наукових публікацій, копія трудової книжки, засвідчена належним чином, документ про підвищення кваліфікації за останні п’ять років.