Вакансії

Згідно наказу № 262 к від 03.05.2018 року в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» оголошено конкурс на заміщення посад:

Завідувачів кафедр комп′ютерної інженерії  (1 посада); економіки підприємства (1 посада);

Доцента кафедри економічної теорії, державного управління та адміністрування (1 посада);

Старших викладачів кафедр електричної інженерії (1 посада); економічної кібернетики та вищої математики (1 посада); комп′ютерної інженерії (1 посада); автоматики і телекомунікацій (1 посада).

Кваліфікаційні вимоги:

Завідувач кафедри—повна вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора відповідно профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше  двох років.

Доцент—повна вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук відповідно до профілю кафедри та вчене звання  професора (доцента) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

Старший викладач—повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

Заяви приймаються протягом 14 календарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, 2  (к. 3.204).

До заяви додаються документи про освіту, вчене звання, науковий ступінь, список наукових публікацій, копія трудової книжки, засвідчена належним чином, документ про підвищення кваліфікації за останні п’ять років.

 

Згідно наказу №171к від 15.03.2018 року в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» оголошено конкурс на заміщення посад:

Професора кафедри економіки підприємства

Старшого викладача кафедри комп′ютерних наук

Доцента кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки

Асистентів кафедри  прикладної математики та інформатики

Кваліфікаційні вимоги:

Професор—повна вища освіта, науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Доцент—повна вища освіта, науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента  відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

Старший викладач—повна вища освіта відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

Асистент—повна вища освіта відповідно до профілю кафедри.

Заяви на участь у конкурсі  приймаються протягом чотирнадцяти календарних днів від дня  опублікування оголошення за адресою: Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, 2,  к. 3.204.

До заяви обов’язково додаються: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, документи про освіту, стаж роботи,  науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій, документ про підвищення кваліфікації.