Вакансії

Згідно наказу №171к від 15.03.2018 року в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» оголошено конкурс на заміщення посад:

Професора кафедри економіки підприємства

Старшого викладача кафедри комп′ютерних наук

Доцента кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки

Асистентів кафедри  прикладної математики та інформатики

Кваліфікаційні вимоги:

Професор—повна вища освіта, науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Доцент—повна вища освіта, науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента  відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

Старший викладач—повна вища освіта відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

Асистент—повна вища освіта відповідно до профілю кафедри.

Заяви на участь у конкурсі  приймаються протягом чотирнадцяти календарних днів від дня  опублікування оголошення за адресою: Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, 2,  к. 3.204.

До заяви обов’язково додаються: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, документи про освіту, стаж роботи,  науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій, документ про підвищення кваліфікації.