Студентське самоврядування

Структура ради студентського самоврядування 

ДВНЗ “ДонНТУ”

ss