На факультеті КІТАЕР відкрилася нова лабораторія  (7-12-2017)

На факультеті комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки Донецького національного технічного університету відкрито нову лабораторію інформаційно-вимірювальних технологій.

Вона є унікальною навчальною та науково-дослідницькою лабораторією з вивчення сенсорних, мікропроцесорних та інформаційних технологій. Основна частина засобів придбана за кошти університету, а деяке обладнання є спонсорською допомогою від компаній «Open System» і «Data Express». Зокрема, в лабораторії представлене наступне устаткування:

 • осцилографи;
 • блоки живлення;
 • паяльні станції;
 • мультиметри;
 • генератори;
 • стенди цифрової та аналогової схемотехніки;
 • сучасні мікроконтролерні та мікропроцесорні засоби.

Нова лабораторія стане основою для науково-дослідної роботи кафедр факультету, а також буде використана як база для практичної підготовки студентів до олімпіад, конференцій, виставок, а також для проведення експериментальних досліджень аспірантами та докторантами факультету.

Лабораторію планується залучити до вивчення наступних дисциплін:

 • засоби аналогової та імпульсної електроніки;
 • основи схемотехніки;
 • електротехніка;
 • мікропроцесорна техніка;
 • вимірювання електричних величин;
 • інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи;
 • методи аналізу та розрахунку електронних схем;
 • системотехнічні методи та засоби відображення інформації;
 • основи цифрової обробки сигналів тощо.

Важливо також відзначити, що лабораторія вже використовується в навчальному процесі не тільки факультету КІТАЕР, а й трьох інших факультетів ДонНТУ: ФКНТ, ФМЕХТ і гірничому. Вона містить усе необхідне, аби навчити студентів електроніці в повному обсязі.

Катерина Щербакова,
фахівець редакційно-видавничого відділу