Спецзавдання для магістрантів ДонНТУ з маркшейдерії

У поточному семестрі група Мм-16 ДонНТУ вивчає дисципліну «Маркшейдерські роботи у промисловому та цивільному будівництві». Студенти з вересня слухають лекції, а на практичних заняттях лектор В.І. Каменець, доцент кафедри геодезії та будівництва підземних споруд, запропонував виконати реальне завдання та «вбити двох зайців» – покращити навички роботи з геодезичними інструментами та зробити корисну справу для університету.

Таке завдання було отримане від заступника директора з адміністративно-господарської роботи ІІ ДВНЗ ДонНТУ Н.Л. Балалаєвої – виконати подеревну геодезичну зйомку земельної ділянки, на якій розташовані наші корпуси, споруди та зелені насадження.   Це один із підвидів топографо-геодезичної зйомки, під час якої здійснюють вимірювання всіх дерев і чагарників, розташованих на ділянці, з подальшим занесенням їх на топографічний план, і складають дендрологічну відомість, де фіксується розташування кожного дерева, його порода й товщина.

Спочатку завдання здалося студентам доволі легким, а з початком виконання – занадто складним, до того ж, почала заважати осіння, а часом – вже й зимова негода. Але всі перешкоди було подолано, роботу завершено, документація надана замовнику. Залишилося скласти звіт і отримати цілком заслужений залік.

Маю відзначити найбільш активних і відповідальних студентів: Сергія Бочуляка (організаційні питання та шанцевий інструмент), Ольгу Земелько (інструментальні вимірювання та зв’язки з громадськістю) та Олександра Масика (теоретичне обґрунтування та обробка результатів), а також подякувати асистенту кафедри ГПС О.Ю. Підгурній за методичну допомогу.

В’ячеслав Каменець,
доцент кафедри геодезії та будівництва підземних споруд