Занурення у майбутню професію на заняттях з англійської мови

19-10-2018    Студенту    157   

Знання та використання англійської в роботі фахівця галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій – атрибут його високого професіоналізму й компетентності, а в майбутньому – запорука успішного розвитку кар’єри. Студенти другого курсу ДонНТУ, які обрали іноземну мову як дисципліну за вибором, вивчають курс англійської мови за професійним спрямуванням. Це дозволяє майбутнім фахівцям говорити «не про англійську мову», а говорити англійською на теми, близькі до сфери їх майбутньої діяльності та застосовувати іноземну мову для розв’язання професійних завдань.

Так, студенти групи КН-17 на практичних заняттях з англійської мови в межах теми «Кібербезпека» спочатку пригадали, що вони знають про комп’ютерну безпеку зі свого власного досвіду та з фахових дисциплін, після чого самостійно зібрали матеріал і розповіли про типи шкідливих комп’ютерних програм, обговорили симптоми зараження пристроїв вірусами, запропонували шляхи запобігання цьому. Аутентичне відео про шкідливе програмне забезпечення після попередньої роботи виявилося напрочуд зрозумілим. Попрацювавши в групах, майбутні фахівці розробили власні міні-проекти й підготували презентації про кіберзагрози та правила поведінки в кіберпросторі.

Сподіваємося, компетентності, набуті студентами на заняттях з англійської мови, дадуть їм можливість узяти участь у професійних конкурсах і міжнародних проектах під час навчання в університеті та значно підвищать їх конкурентоспроможність на ринку праці.

 

Завідувач кафедри мовної підготовки
Марина Кабанець

, , ,