Щодо причин невиплати стипендіальних заборгованостей

23-2-2015    Студенту    842   

Шановні студенти!


На Ваші численні звернення щодо причин невиплати стипендіальних заборгованостей за осінній семестр 2014/2015 навчального року старшим курсам повідомляємо наступне.

Відповідно до п. 1.1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. №785-р «Деякі питання організації 2014/2015 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях» особам, які навчаються за державним замовленням у навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях, та з незалежних від них обставин не пройшли останній семестровий контроль у 2013/2014 навчальному році, виплачується стипендія в розмірі, встановленому зазначеним особам за результатами попереднього семестрового контролю в 2013/2014 навчальному році, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Відповідно до наказу МОН України від 03.10.2014 року № 1129 «Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному технічному університеті» до завершення збройного конфлікту на території м. Донецьк Донецький національний технічний університет з 03 листопада 2014 року проводить свою освітню діяльність в місті Красноармійськ. Цим наказом також встановлено й дату початку 2014/2015 навчального року для ДонНТУ – з 03.11.2014 р.

Таким чином, у період з 3.11.14 р. по 28.02.15 р. (на осінній семестр 2014/2015 н. р.) виплати стипендій студентам мали б здійснюватись за результатами зимової сесії 2013/2014 навчального року.

Згідно пункту 9 Постанови КМУ від 07.11.2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» стипендії студентам, які переміщені на контрольовану територію і навчаються за державним замовленням за денною формою навчання у навчальних закладах, які переміщені на контрольовану територію, виплачуються відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882.

Відповідно до пунктів 6, 12 «Порядку призначення і виплати стипендій» академічні стипендії призначаються студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 – 4.99; соціальні стипендії – окремим пільговим категоріям студентів, які за результатами семестрового контролю втратили право на академічну стипендію.

Первинними документами, які підтверджують результати навчання студента, є екзаменаційні відомості; для призначення соціальних стипендій – документи, що підтверджують пільговий статус студенту.

В зв’язку з продовженням збройного конфлікту на території м. Донецьк у адміністрації університету на теперішній час повністю відсутній доступ до будь-якої документації вузу, у тому числі навчальної: екзаменаційних відомостей за результатами попередніх (2013/2014 навчального року) семестрових контролів; особових справ студентів, в яких зберігаються документи щодо пільгового статусу студента.

Внаслідок відсутності первинних документів неможливо вирішити питання щодо призначення стипендії за результатами 2013/2014 навчального року. Накази про призначення стипендій за результатами 2013/2014 н.р. не знаходяться у розпорядженні адміністрації університету; відсутні відомості обліку успішності студентів, що унеможливлює контроль достовірності відомостей у залікових книжках студентів.

(Примітка: Стипендії за липень, серпень і вересень 2014 року були нараховані та зареєстровані в Держказначействі ще в Донецьку. Після розблокування рахунків університету і надходження коштів на них в грудні були лише здійснені відповідні виплати. Адміністрація ДонНТУ в Красноармійську не мала і не має в своєму розпорядженні первинних документів, згідно з якими була продовжена виплата стипендій на зазначений період.)

Призначення соціальних стипендій наразі здійснюється заново – за умови подання студентом оригіналів документів, що підтверджують його пільговий статус.

На весняний семестр 2014/2015 навчального року нарахування стипендій за результатами зимової сесії здійснюється в звичайному порядку.

Окремо повідомляємо також, що з метою вирішення питання виплати стипендії за результатами 2013/2014 навчального року та в зв’язку з численними зверненнями студентів з цього приводу адміністрація університету листами №1-2/57 від 18.11.2014 р. та №1-2/141 від 05.02.2015 р. направляла відповідні запити до Міністерства освіти і науки України.

Сподіваємося, що найближчим часом питання призначення стипендії в таких випадках буде врегульовано на законодавчому рівні або детально роз’яснено Міністерством освіти і науки України, що дозволить нам якнайшвидше погасити заборгованість перед Вами.

 

Ректорат.