Структура ВНЗ ДонНТУ

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки

Перелік кафедр факультету
 • Автоматики та телекомунікацій , зав. каф., к.т.н., доц. Поцепаєв Валерій Валерійович
 • Електронна техніка зав. каф., д.т.н., доц. Вовна Олександр Володимирович
 • Електрична інженерія зав. каф., к.т.н., доц. Колларов Олександр Юрійович
 • Мовна підготовки зав. каф., к.пед.н., доц. Кабанець Марина Миколаївна
Контакти

Телефон: 099-477-67-91

E-mail: fkitaer.dekanat@donntu.edu.ua

Кабінет: 3.206

веб сайт: http://fkitaer.donntu.edu.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/

Гірничий факультет

Перелік кафедр факультету
 • «Охорона праці». Завідувач кафедри - д.т.н., проф. Александров С.М
 • «Розробка родовищ корисних копалин». Завідувач кафедри - д.т.н., проф. Ефремов І.О.
 • «Геодезія та будівництво підземних споруд».Завідувач кафедри - к.т.н., доц. Фролов О.В.
 • «Геологія, розвідка та збагачення корисних копалин». Завідувач кафедри - д.г-м.н., проф. Альохін В.І
 • «Історія та право». Завідувач кафедри – к.і.н., доц. Дмитрик І.О
Контакти

Телефон:

E-mail: gf@donntu.edu.ua

Кабінет: 2.215

веб сайт:

Факультет машинобудування, екології та хімічних технологій

Перелік кафедр факультету
 • Кафедра прикладної механіки, завідувач кафедри к.т.н., доц. Вірич Світлана Олександрівна
 • Обладнання перероблювальних технологічних комплексів, завідувач кафедри д.т.н., проф. Парфенюк Олександр Сергійович
 • Хімічні технології, завідувач кафедри к.т.н., доц. Збиковський Євген Іванович
 • Природоохоронна діяльність, завідувач кафедри д.т.н., проф. Костенко Віктор Климентович
Контакти

Телефон: 050-045-40-64, 050-083-28-67

E-mail: mext@donntu.edu.ua

Кабінет: 1.106

веб сайт: http://mext.donntu.edu.ua

Факультет економіки та менеджменту

Перелік кафедр факультету
 • економіки підприємства (зав. каф. – д.е.н., проф. Хобта Валентина Михайлівна);
 • економічної кібернетики та вищої математики (в.о зав. каф. – к.е.н., доц. Медведєва Марина Іванівна);
 • економічної теорії, державного управління та адміністрування (зав.каф. – к.е.н., доц. Оленцевич Наталія Володимирівна);
 • менеджменту (зав. каф. – д.е.н., доц. Шкрабак Ірина Володимирівна);
 • міжнародної економіки і маркетингу (зав. каф. – д.е.н., проф. Попова Ольга Юріївна);
 • обліку, фінансів та економічної безпеки (зав.каф. – д.е.н., проф. Рекова Наталія Юріївна).
Контакти

Телефон: 050-012-91-76.

E-mail:  fem@donntu.edu.ua.

Кабінет: 3.203.

Факультет комп’ютерних наук і технологій

Перелік кафедр факультету
 • Комп’ютерних наук, зав. кафедри  д. т. н., доц. Федоров Євген Євгенович;
 • Комп’ютерної інженерії, зав. кафедри  д. т. н., проф. Святний Володимир Андрійович;
 • Прикладної математики та інформатики, зав. кафедри  д. т. н., проф. Дмитрієва Ольга Анатолівна;
 • Філософії, зав. кафедри д. богосл. н, к. філос. н., проф. Нікульчев Микола Олександрович
Контакти

Телефон: 066-837-46-00

E-mail: fknt@donntu.edu.ua

Кабінет: 3.104

веб сайт: fknt.donntu.edu.ua