Факультети
ВНЗ “ДонНТУ”

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки

Go64xywobZQДекан факультету:

доц., к.т.н.

Тарасюк Вікторія Павлівна

 

Заступник декана з навчально-виховної роботи зі студентами:

к.т.н. Лактіонов Іван Сергійович

Сучасна структура факультету включає 5 кафедр:

 • Автоматики та телекомунікацій , зав. каф. к.т.н., доц. Поцепаєв Валерій Валерійович
 • Гірничої електротехніки та автоматики к.т.н., доц. Ставицький Володимир Миколайович
 • Електронна техніка д.т.н., проф. Зорі Анатолій Анатолійович
 • Електрична інженеріяк.т.н. Колларов Олександр Юрійович
 • Мовна підготовки доц., к.п.н. Кабанець Марина Миколаївна

Персональна сторінка факультету (події, новини, життя)

Факультет машинобудування, екології та хімічних технологій

surgenkoДекан факультету:

доц., к.т.н.

Сурженко Андрій Миколайович

Перший заступник декана:

к.х.н. Швець Ігор Іванович

Заступник декана:

 
стр. викл. Кутняшенко Олексій Ігорович
Сучасна структура факультету включає 5 кафедр:

 • Гірничі машини і мехатронні системи машинобудування, завідувач кафедри к.т.н., доц. Вірич Світлана Олександрівна
 • Обладнання перероблювальних технологічних комплексів, завідувач кафедри д.т.н., проф. Парфенюк Олександр Сергійович
 • Прикладної механіки і матеріалознавства, завідувач кафедри к.т.н., доц. Кутняшенко Ігор Вікторович
 • Хімічні технології, завідувач кафедри к.т.н., доц. Збиковський Євген Іванович
 • Природоохоронна діяльність, завідувач кафедри д.т.н., проф. Костенко Віктор Климентович

Персональна сторінка факультету (події, новини, життя)

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)

Факультет економіки та менеджменту, як структурний підрозділ ДонНТУ м. Покровськ, з історичної точки зору нараховує вже понад 45 років (з 19 травня 1969 р., коли у Донецькому політехнічному інституті було створено інженерно-економічний факультет).

За цей час підготовано понад 15000 фахівців вищої кваліфікації, які зараз успішно працюють на підприємствах, в органах державної та муніципальної влади, установах освіти та науки, банках та фінансових установах, займаючи високі посади.

oleinikДекан факультету:
доц, к.т.н. Олейніков Олександр Анатолійович

katrangi

Заступник декана:
к.е.н. Катранжи Леонід Леонідович

На факультеті економіки та менеджменту здійснюють навчання викладачі 6 кафедр:

 • економіки підприємства (зав. каф. – д.е.н., проф. Хобта Валентина Михайлівна);
 • економічної кібернетики та вищої математики (зав. каф. – д.е.н., проф. Румянцев Микола Васильович);
 • економічної теорії, державного управління та адміністрування (зав.каф. – к.е.н., доц. Оленцевич Наталія Володимирівна);
 • менеджменту (зав. каф. – д.е.н., доц. Шкрабак Ірина Володимирівна);
 • міжнародної економіки і маркетингу (зав. каф. – д.е.н., проф. Попова Ольга Юріївна);
 • обліку, фінансів та економічної безпеки (зав.каф. – д.е.н., проф. Рекова Наталія Юріївна).

Персональна сторінка факультету (події, новини, життя)

Факультет комп’ютерних наук і технологій

Декан факультету КНТ : доцент, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії   Ковальов Сергій Олександрович

Заступник декана: доцент, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики  та інформатики  Маслова Наталія Олександрівна

Заступник декана з навчально-виховної роботи зі студентами: старший викладач кафедри прикладної математики  та інформатики  Золотухіна Оксана Анатоліївна

На факультеті навчання здійснюють викладачі 4 кафедр:

 • Комп’ютерних наук, зав. кафедри  д. т. н., доц. Федоров Євген Євгенович;
 • Комп’ютерної інженерії, зав. кафедри  д. т. н., проф. Святний Володимир Андрійович;
 • Прикладної математики та інформатики, зав. кафедри  д. т. н., проф. Дмитрієва Ольга Анатолівна;
 • Філософії, зав. кафедри д. богосл. н, к. філос. н., проф. Нікульчев Микола Олександрович

 

Персональна сторінка факультету (події, новини, життя)

Гірничий факультет

Декан гірничого факультету:    д.т.н., проф., професор кафедри розробки родовищ корисних копалин Подкопаєв С.В.

Перший заступник декана гірничого факультету: к.т.н.,  доц., доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин  Негрій С.Г.

Заступник декана гірничого факультету: Старший викладач кафедри охорони праці Тюрін Є.А.

Сучасна структура факультету включає 5 кафедр :

 • «Охорона праці». Завідувач кафедри - д.т.н., проф. Александров С.М
 • «Розробка родовищ корисних копалин». Завідувач кафедри - д.т.н., проф. Ефремов І.О.
 • «Геодезія та будівництво підземних споруд». Завідувач кафедри - к.т.н., доц. Фролов О.В.
 • «Геологія, розвідка та збагачення корисних копалин». Завідувач кафедри - д.г-м.н., проф. Альохін В.І
 • «Історія та право». Завідувач кафедри – к.і.н., доц. Дмитрик І.О