152-Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології

29-3-2018       140   

Вступ на основі ЗНО

Перший конкурсний предмет(обов'язковий): Українська мова та література

Другий конкурсний предмет(обов'язковий): Математика

Третій конкурсний предмет(на вибір): Фізика / Іноземна мова

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Факультет:

Кафедра:

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (МІТ)  є однією зі спеціальностей, за якими ведеться підготовка бакалаврів і магістрів на факультеті КІТАЕР ДВНЗ “ДонНТУ”. Основною метою підготовки фахівців за цією спеціальністю є оволодіння теоретичними аспектами та практичними навичками щодо створення та дослідження інформаційно-вимірювальних систем різного рівня складності та сфери призначення.

Сучасні виробництва на сьогоденному етапі розвитку науки і техніки неможливо уявити без висококваліфікованих фахівців із метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, адже, на підприємствах будь-якого призначення та форми власності є постійна необхідність у отриманні інформації шляхом вимірювань, контролю та моніторингу. Динамічне впровадження модернових сенсорних, мікропроцесорних, комп’ютеризованих та інфокомунікаційних технологій у технологічні процеси є неможливим без висококваліфікованих фахівців-метрологів. Такі фахівці мають вміти синтезувати, проектувати, розробляти та досліджувати подібні інформаційно-вимірювальні системи.

Основними напрямками розвитку метрології та інформаційно-вимірювальної техніки на сьогоднішній день є:

 •  Аналогові й цифрові сенсорні технології;
 •  Сучасні методи й пристрої агрегації та обробки вимірювальної інформації;
 •  Математичні основи аналізу вимірювальної інформації;
 •  Системи автоматичного моніторингу та керування технологічними процесами;
 •  Комп’ютеризовані та інформаційно-вимірювальні системи;
 •  Комп’ютеризоване проектування інформаційно-вимірювальної техніки;
 •  Засоби віддаленого інтелектуального моніторингу за показниками технологічних процесів;
 •  Сучасні тенденції розвитку теоретичної, прикладної й законодавчої метрології;
 •  Сучасні тенденції розвитку кваліметрії, стандартизації й сертифікації.

Ставши студентом спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», Ви отримуєте компетенції та знання з:

 • розробки сучасних інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем, а також їх модулів;
 • обґрунтування технічного супроводу зі впровадження інформаційно-вимірювальних систем до виробництва;
 • реалізації апаратно-програмного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем із використанням сучасних сенсорних, мікропроцесорних, комп’ютеризованих та інфокомунікаційних технологій;
 • принципів розрахунку метрологічних характеристик інформаційно-вимірювальних систем різного рівня складності;
 • інженерного проектування та синтезу сучасних інформаційно-вимірювальних систем;
 • первинного запуску та налаштування інформаційно-вимірювальних систем у виробничих умовах;
 • способів та засобів аналогової й цифрової обробки сигналів;
 • теоретичного апарату кваліметрії, стандартизації та сертифікації;
 • загальних засад законодавчої метрології.

Перелік дисциплін професійної підготовки, що вивчаються студентами спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

 •  Метрологія та вимірювальна техніка;
 •  Комп’ютерно-інтегровані технології у вимірювальних системах;
 •  Основи стандартизації та сертифікації;
 •  Методи математичного моделювання вимірювальних систем;
 •  Методи комп’ютеризованого аналізу інформаційно-вимірювальних систем;
 •  Сучасні мікроконтролери в інформаційно-вимірювальних системах;
 •  Системи обміну вимірювальною інформації;
 •  Надійність інформаційно-вимірювальних систем;
 •  Нормативно-технічна документація в метрології;
 • Оптичні вимірювання;
 •  Теорія побудови аналого-цифрових пристроїв;
 •  Електроніка;
 •  Комп’ютерні технології та програмування;
 •  Прикладні програми в інформаційно-вимірювальній техніці;
 • Вимірювальні перетворювачі;
 •  Теорія автоматичного керування та ін.

Можливість працевлаштування:

 •  Державні установи метрологічної служби України та їх філії;
 •  Установи стандартизації й сертифікації різних форм приватної власності;
 •  Центри метрології та стандартизації;
 •  Науково-дослідні установи з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України;
 •  Відділи метрології та КІПіА різних промислових підприємств;
 •  Заклади охорони здоров’я та екологічного моніторингу довкілля;
 •  Віддалені місця роботи зі залученням інноваційних фондів за участю іноземних організацій;
 •  Заклади, які спеціалізуються на питаннях із захисту прав споживачів і якості продукції.

По закінченню навчання випускники спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» мають можливість отримати диплом державного зразка за освітніми ступенями бакалавра та магістра з можливістю подальшого навчання в аспірантурі задля отримання відповідного наукового ступеня. Випускники мають можливість займати наступні посади:

 •  керівників підприємств та їх структурних підрозділів на промислових підприємствах різної форми власності;
 •  інженерів зі стандартизації, сертифікації та метрології на промислових підприємствах різної форми власності;
 •  інженерів-розробників, інженерів-проектувальників та інженерів-дослідників у державних установах і центрах стандартизації, метрології та сертифікації;
 •  головних метрологів та провідних фахівців відділів метрології та КІПіА підприємств;
 •  наукових працівників структурних підрозділів НАН України та інших галузевих академій;
 •  науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України;
 •  провідних фахівців із інформаційно-вимірювальних технологій;
 •  спеціалістів з розробки програмного та апаратного забезпечення  комп’ютерних систем і мереж;
 •  фахівців служб щодо нагляду за якістю продукції й товарів;
 •  інженерів-метрологів у закладах охорони здоров’я та екологічного моніторингу довколишнього середовища.

Навчальний процес із підготовки фахівців за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за циклом професійної підготовки ведеться провідними викладачами кафедри електронної техніки, які є визнаними науковцями в галузі комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем в Україні та закордоном, а також залученням провідних науково-педагогічних працівників зі споріднених кафедр університету.