033-Філософія*

29-3-2018       174   

Вступ на основі ЗНО

Перший конкурсний предмет(обов'язковий): Українська мова та література

Другий конкурсний предмет(обов'язковий): Історія України

Третій конкурсний предмет(на вибір): Географія / Іноземна мова

Відомості про спеціальність

Галузь знать: Гуманітарні науки

Факультет:

Кафедра:

Спеціальність: 033 – ФІЛОСОФІЯ

Види професійної діяльності: викладацька діяльність; консультативна діяльність у різних галузях науки, освіти та культури; робота в експертних співтовариствах і структурах громадського суспільства, в органах соціальної підтримки й адаптації населення, у засобах масової інформації.

Випускники знають: сучасний стан і сучасні проблеми філософії; повний курс історії філософії; історію філософії України; історію філософії Росії; практичну та теоретичну філософію; логіку (традиційну, класичну та некласичну); історію релігій.

Випускники вміють: аналізувати історичні процеси, події, факти; використовувати концептуальні знання для розв’язання нескладних стандартних задач і проблем галузі; оперувати основними поняттями та категоріями філософії; використовувати теорії, принципи, методи та поняття філософських і гуманітарних наук у навчанні та професійній діяльності; доносити до нефахівців інформацію про провідні філософські ідеї, проблеми та їх рішення, а також власний досвід у галузі професійної діяльності; здійснювати моніторинг сучасних філософських проблем і наукових тенденцій з їх вивчення та розв’язання тощо.

Основні місця працевлаштування: 

  • Установи науки, культури та освітні заклади (науковий та науково-педагогічний співробітник, просвітницька діяльність) 
  • Дослідницькі та аналітичні центри з питань філософії, історії, соціології, релігієзнавства 
  • Департаменти та відділи органів державної влади з питань культури, освіти, молоді та ін. 
  • Заклади культури 
  • Засоби масової інформації 
  • Видавничі органи тощо.