Вступнику: Спеціальності університету

Шифр Галузі Галузь знань Код спеціаль- ності Найменування спеціальності
3 Гуманітарні науки 033 033 Філософія
05 Соціальні та поведінкові    науки 051 051 Економіка
054 054 Соціологія
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
 075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
10 Природничі науки 101

Екологія

Агроекологія

103 Науки про Землю
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125

Кібербезпека

   Переглянути відео

13 Механічна інженерія 131

Прикладна механіка

    Переглянути відео

132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
   
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

   Переглянути ролік

144 Теплоенергетика

    Переглянути ролік

15 Автоматизація та приладобудування 151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

   Переглянути ролік

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

   Переглянути відео

16 Хімічна та біоінженерія 161

Хімічні технології та інженерія

    Переглянути відео

17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
Переглянути відео 
172

Телекомунікації та радіотехніка

   Переглянути ролік

18 Виробництво та технології 183

Технології захисту навколишнього середовища

   Переглянути відео

184 Гірництво
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
ЗНО 2018