Вакансии

ДВНЗ «ДонНТУ» оголошує конкурс на зайняття посад:

Завідувача кафедри електронної техніки;

Професора кафедри електронної техніки;

Доцентів кафедр історії та права; розробки родовищ корисних копалин; прикладної механіки та матеріалознавства; природоохоронної діяльності; філософії; комп′ютерних наук; автоматики і телекомунікацій; економічної теорії, державного управління та адміністрування.

Старших викладачів кафедр гірничих машин і мехатронних систем машинобудування; прикладної математики та інформатики;  мовної підготовки; економічної кібернетики та вищої математики.

Асистентів кафедр розробки родовищ корисних копалин; геології, розвідки та збагачення корисних копалин; обладнання перероблювальних технологічних комплексів; комп′ютерних наук; мовної підготовки.

Кваліфікаційні вимоги:

Завідувач кафедри—повна вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора (доцента) відповідно профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше  2  років.

Професор кафедри—повна  вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора  відповідно профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше  5  років.

Доцент—повна вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук відповідно до профілю кафедри та/або вчене звання  професора (доцента) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи  не менше трьох років.

Старший викладач—повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

Асистент—повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно до профілю кафедри.

        Заяви приймаються протягом 14 календарних днів від дня опублікування оголошення за адресою: Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, 2  (к. 3.204).

        До заяви додаються документи про освіту, вчене звання, науковий ступінь, список наукових публікацій, копія трудової книжки, засвідчена належним чином, документ про підвищення кваліфікації за останні п’ять років.