Про звернення громадян

Якщо Ви бажаєте отримати офіційну відповідь на Ваше звернення, Ви маєте надіслати листа у письмовій формі на адресу: Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, 85300 (або подати його через приймальню в. о. ректора університету).

Закон України «Про звернення громадян» не передбачає розгляд звернень, надісланих електронною поштою.

Відповідно до статті 5 цього Закону, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати.

У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

 Ректорат

Зразок звернення

В. о. ректора ДонНТУ Ляшку Я. О.

Прізвище, ім’я, по батькові заявника.
Домашня адреса заявника,
телефон (необов’язково)
Статус (студент, аспірант тощо)*

 

Заява / клопотання / скарга** / пропозиції

 

Звернення пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Дата                                                                                   Підпис

 

* Для прискорення обробки звернення рекомендуємо надати розгорнуті відомості, наприклад: «Студент групи <шифр_групи> факультету <абревіатура факультету>», або навести їх у тексті звернення.

** До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.