Згідно з Планом заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2016 року під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик» у ДВНЗ ДонНТУ проведені відповідні заходи:

11-5-2016    Охорона праці , Події    992   

У ДВНЗ ДонНТУ постійно проводиться робота, яка спрямована на забезпечення прав працівників на охорону праці, на запобігання травматизму та професійних захворювань згідно з «Комплексними заходами відносно досягнення установлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків травматизму виробничого і невиробничого характеру, професійних захворювань і аварій у ДВНЗ ДонНТУ на період 2016-2017 років» (заходи з охорони праці, пожежної безпеки та санітарно-гігієнічні), передбачені рішення і заходи з питань безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму виробничого характеру.

За період з 2014-2015 навчального року року і за 4 місяців 2016 року в університеті відсутній виробничий травматизм співробітників, професійні захворювання, нещасні випадки під час навчально-виховного процесуПроведені бесіди з учасниками навчально – виховного процесу на тему: «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

У ДВНЗ ДонНТУ проведені заходи із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2016 року під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик»:

Проведена виставка засобів навчання та пропаганди, нормативно-правової літератури з питань охорони праці у бібліотеці.

Проведені відкриті заняття: «28-квітня– Всесвітній день охорони праці» для студентів університету, спрямованих на роз’яснення причин виникнення стресу та його запобігання.

Оформили розділи «Поточна інформація», «Здоров’я молоді – здоров’я нації» на стенді «Безпека життєдіяльності» наочними посібниками, інформацією та матеріалами на тему «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

Підготовлюється видання тематичного випуску газети «Донецький політехнік» (травень) з висвітленням матеріалів щодо проведення Дня охорони праці у ДВНЗ ДонНТУ у 2016 році під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

Провели тематичні презентації з актуальних проблем охорони праці, промислової безпеки, а також про мету проведення в Україні Дня охорони праці та Всесвітнього дня охорони праці в інших країнах з використанням мультимедійних засобів.

Підвели підсумки щодо реалізації заходів із відзначення Дня охорони праці у ДВНЗ ДонНТУ у 2016 році під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик».