Організаційна інформація

Порядок проведення І-го туру

 1. Для участі у Олімпіаді абітурієнти подають заяву у паперовій (надсилають поштою або приносять особисто за адресою: м. Покровськ, пл. Шибанкова, б.2. ауд. 1.109) або електронній формі (шляхом реєстрації на офіційному сайті ДВНЗ «ДонНТУ» за посиланням http://donntu.edu.ua/olimpiada з подальшим наданням паперової заяви).
 2. Абітурієнти можуть одну заяву на всі конкурсні предмети.
 3. Під час подання заяви в паперовій формі учасник пред’являє особисто в оригіналі:
 1. До заяви, поданої в паперовій або електронній формі, учасник додає:
 1. Для проходження І-го туру абітурієнти реєструються на Порталі додаткових освітніх послуг ДВНЗ «ДонНТУ» study.donntu.edu.uа (відповідно до правил реєстрації, що опубліковані на головній сторінці Порталу). Особи, що зареєстровані з помилками, до участі в І-му турі не допускаються.
 2. Організаційний комітет за заявою абітурієнта підключає його до зазначеного у заяві конкурсного предмета.
 3. Тривалість проходження тестування складає від 60 до 120 хвилин (визначається окремо за кожним предметом).
 4. Тестування проходить в контрольному режимі «Оцінювання після відправлення всього тесту». Оцінювання автоматичне. Абітурієнти надають відповідь на тестові питання без отримання оцінки та коментаря, а потім визначають результати всього тесту. Під час тестування відповіді можна змінювати.
 5. Після успішного проходження тестування абітурієнт отримує офіційне запрошення до ІІ-го туру на електронну пошту (за вимогою абітурієнта запрошення до ІІ-го туру може надсилатися поштою на адресу навчального закладу, де абітурієнт навчається).

Порядок проведення ІІ-го туру

 1. Другий тур проходить у ДВНЗ «ДонНТУ». До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів у першому турі.
 2. Особи, що допущені до участі у ІІ-му турі, та подавали заяву у електронній формі, повинні підписати її у роздрукованому форматі.
 3. Проведення ІІ-го туру відбувається у приміщення ДВНЗ «ДонНТУ» згідно з розкладом. Вхід до аудиторій, в яких проводиться ІІ тур, починається за годину до початку випробування.
 4. Організацію та проведення ІІ-го туру покладено на Приймальну комісію ДВНЗ «ДонНТУ».
 5. До ІІ-го туру допускають учасники, які мають перепустку за встановленою Приймальною комісією формою та паспорт (свідоцтво про народження для неповнолітніх). Абітурієнти, які з’явилися на випробування без зазначених документів, мають звернутися до відповідальної особи Приймальної комісії. Перепустку можна оформити у день проведення ІІ-го туру за годину до початку випробування.
 6. Тривалість ІІ-го туру залежить від конкурсного предмету, проте не перевищує 3 години.
 7. Розміщення учасників в аудиторіях проводять особи, які відповідають за проведення ІІ-го туру. За порушення абітурієнтами порядку розміщення в аудиторіях їх знімають з випробування без права його перескладання.
 8. Сторонні особи не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.
 9. Учасникам дозволено приносити на випробування тільки письмове приладдя. Особисті речі (сумки, портфелі, книги, зошити, електронні довідники і словники, будь-які технічні засоби, папір тощо) до аудиторії, де проводяться випробування, заносити не дозволяється, якщо інше не передбачено методикою проведення відповідного випробування, про що повідомляється заздалегідь.
 10. Кожен учасник отримує тільки один випробувальний білет. Заміна білета не дозволяється. Умови завдань учасник може уточнювати у відповідальних осіб.
 11. Перед початком написання роботи, учасник повинен особисто отримати зошит письмової роботи у відповідальної особи, при цьому поставивши підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи.
 12. За користування під час випробування сторонніми джерелами інформації, включаючи підказування, учасника усувають з випробування. На титульному аркуші роботи або листку усної відповіді зазначається причина усунення з випробування та час. Результати такої роботи прирівнюються до «0» балів незалежно від обсягу та змісту написаного. Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.
 13. Заборонено робити у вкладинках робіт помітки, що можуть розкрити авторство роботи (автор роботи вказується тільки у встановлених формою бланків місцях). Якщо під час перевірки робіт виявлено вкладинку, на якій є такі помітки, то таку роботу перевіряють декілька екзаменаторів (експертів).
 14. Закінчивши написання роботи, учасник повинен скласти зошит письмової роботи й особисто здати свою роботу відповідальній особі, при цьому поставивши підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи.
 15. Перевірка робіт проводиться тільки у спеціально виділених приміщеннях Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».
 16. Результати письмових випробувань оголошуються на офіційному веб-сайті та інформаційних стендах ДВНЗ «ДонНТУ». Інформація про час і місце оголошення результатів випробувань доводиться до відома учасників безпосередньо перед початком ІІ-го туру.
 17. Під час випробувань учасники зобов’язані підтримувати тишу та порядок в аудиторії. Протягом випробування (у разі гострої необхідності) відповідальна особа може випускати учасників по одному на декілька хвилин, при цьому учасник здає відповідальній особі свою роботу, де робиться відповідний запис на титульній сторінці. При поверненні учасника до аудиторії йому повертається його робота з позначкою про час виходу та повернення.
 18. Палити в навчальних корпусах ДВНЗ «ДонНТУ» заборонено.
 19. Під час проведення Олімпіади забезпечуватиметься спокійна і доброзичлива атмосфера, а учасникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.