Правила прийому 2017 р.(повнотекстний варіант)

Додаток 1 Правила прийому до аспірантури

Додаток 2 Порядок прийому до ДВНЗ “ДонНТУ” для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції

Інформаційні таблиці будуть представлені після верифікації в ЄДЕБО

 • ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” (вступна кампанія 2017)
 • ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “бакалавр” (за скороченими програмами) (вступна кампанія 2017 на основі диплому молошого спеціаліста)
 • ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “ДонНТУ” за ступенем “магістр” (вступна кампанія 2017)
 • Розміщено 14.12.2016

  Положення про Приймальну комісію ДВНЗ «ДонНТУ

  Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до ДВНЗ «ДонНТУ

  Положення про вступні випробування ДВНЗ «ДонНТУ

  Положення про порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі

  Положення про проведення співбесіди ДВНЗ «ДонНТУ

  Розміщено 14.12.2016

  Місяць

  Протокол

   

  Питання порядку денного

  Січень

  1-3

  16.01.17

  24.01.17

  03.02.17

  №1 від 16.01.2017

  №2 від 24.01.2017

  №3 від 03.02.2017

  Лютий

  4

  27.02.17

  №4 від 27.02.2017

  Березень

  5

  31.03.17

  №5 від 31.03.2017

  Квітень

  6

  10.04.17

  №6 від 10.04.2017

  Червень

  7

   

  Про затвердження складу технічного персоналу ПК

  Затвердження змін до правил Прийому.