Запрошуємо на конферецію до 95-річчя заснування ДонНТУ

25-1-2016    Наука та інновації    744   

Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Філософський факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,  Кафедра філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Кафедра теорії та історії культури Львівського національного університету ім. Івана Франка.

ПРОВОДЯТЬ 17-18 березня 2016 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» (до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університету)

Рекомендоване коло питань:

 • Феномен інтелігенції в (світовій) українській філософській традиції: міфи та реальність.
 • Місце та роль інтелігенції в українському суспільстві: системні, цивілізаційні та ціннісні аспекти.
 • Етичні та естетичні виміри української інтелігенції в сучасних соціокультурних проектах.
 •  Роль інтелігенції в системі української освіти й виховання.
 •  Проблеми та перспективи української інтелігенції в контексті європейського розвитку культури.
 •  Українська релігійна інтелігенція: еволюція соціально-історичного типу.
 •  Релігійна інтелігенція як важлива складова розбудови громадянського суспільства в умовах сучасної української держави.
 • Діяльність та досягнення української інтелігенції в історичній ретроспективі.
 • Відносини інтелігенції та влади на різних етапах вітчизняної історії: взаємодія або спротив.
 • Повсякденне життя представників інтелігенції на тлі політичних, соціально-економічних та духовно-культурних змін: умови життя та праці.
 • Гуманітарна і технічна інтелігенція: спільне та відмінне. До питання про ідентичність інтелігенції.

Для участі у роботі конференції до 15 лютого 2016 року на електронну адресу оргкомітету donntu.conf.2016@ukr.net необхідно надіслати:
а) заявку на участь за зразком (надсилається відсканований варіант);
б) матеріали (тези);
в) відскановану рецензію щодо участі у роботі конференції та публікації матеріалів за підписом рецензента, завірену печаткою (для студентів, аспіратів і викладачів, які не мають наукового ступеня).

Інформаційний лист