Запрошуємо авторів статей

У червні-липні 2018 року планується видання збірника наукових праць Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» серія «Обчислювальна техніка та автоматизація». Збірник включений до списку фахових друкованих (електронних) періодичних видань. (Перелік наукових фахових видань України, Наказ № 241 від 09.03.2016 р).

Збірник має три розділи:

  1. Автоматизація технологічних процесів.
  2. Інформаційні та телекомунікаційні технології.
  3. Інформаційно-вимірювальні системи, електронні та мікропроцесорні прилади.

До публікації приймаються статті за завершеним науковими дослідженнями, виконані науковцями, вченими, інженерами, спеціалістами у галузі інформаційних технологій, докторантами, аспірантами, магістрами, які раніше не публікувалися.