Світове визнання наукової школи ДонНТУ

10-7-2017    Наука та інновації    874   

Наприкінці червня в ДонНТУ відбулися засідання спеціалізованих вчених рад, на яких пройшли захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук. На одному з таких засідань захистили кандидатські дисертації здобувачі наукового ступеню кандидата економічних наук, науковим керівником яких є доктор економічних наук, професор, проректор Швець Ірина Борисівна.

Здобувачі наукового ступеню стали гідними послідовниками наукових традицій ДонНТУ. Олександр Хадарцев – асистент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, презентував багаторічне наукове дослідження на тему: «Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. А представник Йорданії Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед захистив дисертаційну роботу на тему: «Маркетингова стратегія виходу українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Члени спеціалізованої вченої ради, серед яких були провідні вчені ДонНТУ, а також представники університетів з різних міст України: Сум, Харкова, Маріуполя, Черкас, Кременчука, Дніпра – одноголосно проголосували за присудження наукового ступеня кандидата економічних наук вихованцям ДонНТУ. Тож із впевненістю можна відзначити, що ДонНТУ залишається кузнею наукових кадрів не тільки для себе, але й для інших університетів України та світового освітнього простору.

Ірина Швець, 
Голова спеціалізованої вченої ради Д 11.052.07