Студенти кафедри філософії взяли участь у науковій конференції «Духовність. Культура. Виклики сьогодення», м. Львів

25-4-2017    Наука та інновації    1490   

21–22 квітня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення». До складу оргкомітету конференції, серед інших, увійшов завідувач кафедри філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» доктор богословських наук, кандидат філософських наук, професор Микола Нікульчев.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися декан філософського факультету Людмила Рижак і проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці університету Марія Зубрицька, які подякували усім, хто долучився до організації заходу.

Студенти кафедри філософії нашого університету, під науковим керівництвом Миколи Нікульчева, підготували матеріали та взяли у цьому науковому заході активну участь. З доповідями виступили: Леонід Макаров («Екуменічний рух між Східним і Західним християнством у ХХ–ХХІ ст.»), Валерія Федоренко («Smart-навчання як один із трендів сучасної освіти»), Владислав Корнієнко та Микита Мадоніч («Мировые СМИ и их роль в глобальном информационном пространстве»). Також у матеріали конференції увійшли тези Тетяни Жеребцової («Нова медіареальність: здобутки та втрати») й Олени Сервечак та Ірина Коваленко («Професійні потреби – сучасна освітня технологія практикоорієнтованої форми профорієнтаційної роботи»).

Конференція базувалася на різноплановому науковому висвітленні актуальних проблем сучасної культури. Основні рубрики розкривали виклики техногенних цивілізацій, культурний вимір процесів глобалізації, трансформацію традиційних морально-етичних цінностей в умовах сучасної соціокультурної дійсності, роль релігії в житті сучасного суспільства.

Між кафедрами філософії ДВНЗ «ДонНТУ» (завідувач – Микола Нікульчев) та культурології ЛНУ ім. Івана Франка (завідувач – Ольга Сінькевич) було підписано угоду про співробітництво. На сам кінець, декан філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Людмила Рижак люб’язно подарувала кафедрі філософії Донецького національного технічного університету підручники авторства викладачів кафедр філософського факультету.

 

Леонід Макаров,
 магістрант кафедри філософії