Робоча зустріч проекту GameHub

З 29 червня по 1 липня 2016 року в м. Івано-Франківськ на базі Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника відбулася зустріч учасників проекту «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine» 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.

Від ДонНТУ в зустрічі брали участь проректор з наукової роботи професор Є.О.Башков та доцент кафедри прикладної математики та інформатики Н.С.Костюкова.

Зустріч складалася з двох частин. Метою першої частини  стало обговорення ходу виконання проекту, в якому наш університет відповідає за Work Package 7 – Sustainability and Exploitation. В ході зустрічі Є.О. Башков доповів про розробку Sustainability & Exploitation Project Plan та виконано огляд заходів ДонНТУ щодо виконання проекту.

IF_01_Univ_

Друга частина була присвячена моніторингу ходу виконання проекту. В моніторинговій зустрічі, окрім представників організацій – учасників проекту, взяли участь співробітники національного Еразмус+ офісу в Україні. З боку  національного Еразмус+ офісу в Україні  результати виконання проекту отримали позитивну оцінку.

Є. О. Башков, 
проректор з наукової роботи