GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine

11-7-2017    Міжнародне співробітництво , game , Міжнародне співробітництво , Преміум-новина   786   

24-25 квітня 2017 р. у Донецькому національному технічному університеті пройшли другі локальні тренінги, передбачені планом міжнародного проекту “GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine” 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, розрахованого на виконання протягом 2015-2018 років, в якому ДонНТУ є одним з виконавцім, разом з НТУ «ХПІ», Херсонським національним технічним університетом, Одеським національним технічним університетом, Прикарпатським університетом ім. В.Стефаника, Київським національним університетом будівництва і архітектури. Тренінги були присвячені архітектурі та проектуванню ігрових додатків, тренери- доц.. Н.С.Костюкова та ст. викл. О.А.Тихонова.

Теоретична частина тренінгів розповідала про історію розвитку комп’ютерних ігор, про побудову розвиваючих ігор, їх склад, концепцію Game Based Learning (GBL) – принципи навчання за допомогою відеоігор (за Джеймсом Полом Джи), функції та компоненти ігрового движка, формулювання вимог до функцій гри засобами UseCase-діаграми. Практична частина семінару присвячувалась аналізу гри «Три в ряд» з точки зору навичок і вмінь, що розвиваються у гравця, формулюванню функцій проектованої гри у вигляді UseCase-діаграм, їх презентації й обговоренню.

У тренінгу взяли участь 10 викладачів університету з кафедр прикладної математики та інформатики, електронної техніки, співробітники центру підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів, навчально- методичного відділу.

,

Повернутися