Відбулися локальні тренінги «2D графіка в ігрових додатках на базі GameMaker»

13-7-2017    Міжнародне співробітництво , game , Міжнародне співробітництво   367   

7-8 червня 2017 р. у Донецькому національному технічному університеті пройшли локальні тренінги «2D графіка в ігрових додатках на базі GameMaker». Проведення тренінгів передбачено планом міжнародного проекту “GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine” 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, розрахованого на виконання протягом 2015-2018 років, в якому ДонНТУ є одним з виконавцім, разом з НТУ «ХПІ», Херсонським національним технічним університетом, Одеським національним технічним університетом, Прикарпатським університетом ім. В.Стефаника, Київським національним університетом будівництва і архітектури.

В ході тренінгів тренери Є.О.Башков та Є.В.Павловський розповіли про історію створення і розвитку середовища розробки, загальні принципи побудови ігрових додатків в середовищі GameMaker, основні елементи інтерфейсу, їх призначення. Також на лекціях йшлося про основні ресурси програмного комплексу GameMaker, призначення та керування ними, об’єкти, події, дії, роботу з ними, налагоджування та тестування ігрового додатку. Практична частина семінару передбачала роботу в команді і була присвячена розробці початкової гри «Hit ball», включаючи створення спрайтів, підрахунок балів, часу, точності, створення об’єктів варіантів гри.

У роботі тренінгу взяли участь 8 викладачів університету з кафедр прикладної математики та інформатики, комп’ютерної інженерії, електронної техніки, обладнання перероблювальних технологічних комплексів.

 

Повернутися

Конкурси, гранти, проекти

Наразі не має актуальних пропозицій