Інформаційний день GameHub-нові горизонти та можливості

4-10-2016    Міжнародне співробітництво , game , Міжнародне співробітництво   624   

30 вересня 2016 року у ДонНТУ було проведено інформаційний день, присвячений виконанню міжнародного проекту “GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine”561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, розрахованого на виконання протягом 2015-2018 років.

ДонНТУ є одним з виконавців зазначеного проекту разом з такими ВНЗ, як НТУ «ХПІ», Херсонським національним технічним університетом, Одеським національним технічним університетом, Прикарпатським університетом ім. В.Стефаника, Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Центральною подією дня стала зустріч учасників проекту зі студентами й викладачами університету. На початку заходу учасників зустрічі привітала проректор з міжнародних зв’язків І.Б.Швець.

У ході засідання виступив проректор з наукової роботи Є.О.Башков з повідомленням про проект, його учасників, мету, задачі, обсяги фінансування. Потім виступила завідувач кафедри прикладної математики та інформатики проф. О.А.Дмитрієва.

Виступ О.А.Дмитрієвої був присвячений інтеграції проекту “GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine” у навчальний процес спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» і відкриттю спеціалізації «Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків». Інтерес з боку учасників викликали питання, пов’язані зі включенням до навчального плану нових дисциплін, можливості навчання в рамках проекту студентів інших спеціальностей.

 

Н.С. Костюкова,
доцент кафедри прикладної математики та інформатики

Повернутися

Конкурси, гранти, проекти

Наразі не має актуальних пропозицій