Ліцензія та сертифікати

Ліцензія на надання
освітніх послуг (з додатками)

lic
Сертифікат про акредитацію
sert

 

 

Сертифікати за напрямами та спеціальностями

 Філософія 6.020301 Філософія 
  6.030101 Соціологія
Економіка та підприємництво 6.030501 Економічна теорія
  6.030502 Економічна кібернетика
  6.030503 Міжнародна економіка
  6.030504 Економіка підприємства
  6.030505 Управління персоналом та економіка праці
  6.030507 Маркетинг
  6.030508 Фінанси і кредит
  6.030509 Облік і аудит
Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент
Природничі науки 6.040103 Геологія
  6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Інформатика та обчислювальна
техніка
6.050101 Комп’ютерні науки
  6.050102 Комп’ютерна інженерія
  6.050103 Програмна інженерія
Розробка корисних копалин 6.050301 гірництво
Розробка корисних копалин 6.050303 переробка корисних копалин
Геодезія та землеустрій 6.080101 геодезія, картографія та землеустрій
Металургія та матеріалознавство  6.050401 металургія
Металургія та матеріалознавство  6.050403 інженерне матеріалознавство
Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 теплоенергетика
Електротехніка та електромеханіка  6.050701 електротехніка та електротехнології
Електротехніка та електромеханіка  6.050702 електромеханіка
Автоматика та управління 6.050201 системна інженерія
Автоматика та управління  6.050202 автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології
Електроніка  6.050802 електронні пристрої та системи
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок  6.050901 радіотехніка
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок  6.050903 телекомунікації
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051003 Приладобудування
  6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікація
Інформаційна безпека  6.170102 системи технічного захисту інформації
Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 інженерна механіка
 

6.050503 машинобудування

Хімічна технологія та інженерія  6.051301 хімічна технологія
   
Рілігієзнавство 7.02030102 Рілігієзнавство
Економіка та підприємництво  
  7.03050201 Економічна кібернетика
  7.03050201 Економічна кібернетика (перепідготовка)
  7.03050301 Міжнародна економіка
  7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
  7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (перепідготовка)
  7.03050501 Управління персоналом та економіка праці
  7.03050901 Облік і аудит
  7.03050901 Облік і аудит (перепідготовка)
Менеджмент і адміністрування  
  7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
  7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (перепідготовка)
  7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (перепідготовка)
Природничі науки 7.04010301 Геологія
  7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
  7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища (перепідготовка)
Системні науки та кібернетика 7.04030301 Системний аналіз і управління
Інформатика та обчислювальна
техніка
7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
  7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (перепідготовка)
  7.05010104 Системи штучного інтелекту
  7.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
  7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі
  7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі (перепідготовка)
 

7.05010202 Системне програмування

  7.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи
  7.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи (перепідготовка)
  7.05010301 Програмне забезпечення систем
  7.05010302 Інженерія програмного забезпечення
  7.05010302 Інженерія програмного забезпечення (перепідготовка)
Розробка корисних копалин 7.05030101 розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способами видобовування)
  7.05030102 шахтне і підземне будівництво
  7.05030103 буріння свердловин
  7.05030104 маркшейдерська справа
  7.05030301 збагачення корисних копалин
Геодезія та землеустрій 7.08010101 геодезія
 

7.08010103 землеустрій та кадастр

  7.08010105 геоінформаційні системи і технології
Металургія та матеріалознавство  7.05040101 металургія чорних металів
   7.05040101 металургія чорних металів (перепідготовка)
   7.05040102 металургія кольорових металів
   7.05040104 обробка металів тиском
   7.05040104 обробка металів тиском (перепідготовка)
   7.05040106 промислова теплотехніка
   7.05040106 промислова теплотехніка (перепідготовка)
   7.05040301 прикладне матеріалознавство
   7.05040304 металознавство
   7.05040305 термічна обробка металів
   7.05040305 термічна обробка металів (перепідготовка)
Енергетика та енергетичне машинобудування 7.05060101 теплоенергетика
7.05060101 теплоенергетика (перепідготовка)
  7.05060103 теплові електричні станції
7.05060103 теплові електричні станції (перепідготовка)
   7.05060105 енергетичний менеджмент
Електротехніка та електромеханіка

 7.05070101 електричні станції

7.05070101 електричні станції (перепідготовка)

 

 7.05070102 електричні системи і мережі

7.05070102 електричні системи і мережі (перепідготовка)

 

 7.05070103 електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

7.05070103 електротехнічні системи електроспоживання (перепідготовка)

 

 7.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод

7.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод (перепідготовка)

 

 7.05070205 електромеханічні системи геотехнічних виробництв

7.05070205 електромеханічні системи геотехнічних виробництв (перепідготовка)

Автоматика та управління

 7.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика

7.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика (перепідготовка)

Автоматика та управління

7.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами

7.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами (перепідготовка)

Електроніка

7.05080202 електронні системи

7.05080202 електронні системи (перепідготовка)

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок  7.05090103 радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

 7.05090302 телекомунікаційні системи та мережі

7.05090302 телекомунікаційні системи та мережі (перепідготовка)

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології  7.05100304 прилади і системи екологічного моніторингу
Інформаційна безпека  7.17010201 системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Машинобудування та матеріалообробка

7.05050201 технології машинобудування

7.05050201 технології машинобудування (перепідготовка)

  7.05050205 гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
   7.05050301 металорізальні верстати та системи
   7.05050308 підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
   7.05050309 гірничі машини та комплекси
   7.05050311 металургійне обладнання
   7.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Хімічна технологія та інженерія  7.05130104 хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 

 7.05130105 хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

7.05130105 хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів (перепідготовка)

   7.05130108 хімічні технології високомолекулярних сполук
Специфічні категорії   7.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація
  7.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація (перепідготовка)
   
Рілігієзнавство 8.02030102 Рілігієзнавство
Економіка та підприємництво 8.03050101 Економічна теорія
  8.03050201 Економічна кібернетика
  8.03050301 Міжнародна економіка
  8.03050401 Економіка підприємства
   8.03050501 Управління персоналом та економіка праці
  8.03050701 Маркетинг
  8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
  8.03050901 Облік і аудит
Менеджмент і адміністрування  
  8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
  8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності
  8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Природничі науки 8.04010301 Геологія
  8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Системні науки та кібернетика 8.04030301 Системний аналіз і управління
Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
  8.05010104 Системи штучного інтелекту
  8.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
   8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі
 

  8.05010202 Системне програмування

   8.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи
   8.05010301 програмне забезпечення систем
   8.05010302 Інженерія програмного забезпечення
Розробка корисних копалин 8.05030101 розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способами видобовування)
  8.05030102 шахтне і підземне будівництво
  8.05030103 буріння свердловин
  8.05030104 маркшейдерська справа
  8.05030301 збагачення корисних копалин
Геодезія та землеустрій 8.08010101 геодезія
 

8.08010103 землеустрій та кадастр

  8.08010105 геоінформаційні системи і технології
Металургія та матеріалознавство  8.05040101 металургія чорних металів
   8.05040102 металургія кольорових металів
   8.05040104 обробка металів тиском
   8.05040106 промислова теплотехніка
   8.05040301 прикладне матеріалознавство
   8.05040304 металознавство
   8.05040305 термічна обробка металів
Енергетика та енергетичне машинобудування  8.05060101 теплоенергетика
   8.05060103 теплові електричні станції
   8.05060105 енергетичний менеджмент
Електротехніка та електромеханіка 8.05070101 електричні станції
  8.05070102 електричні системи і мережі
   8.05070103 електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
   8.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод
   8.05070205 електромеханічні системи геотехнічних виробництв
Автоматика та управління  8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика
   8.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами
Електроніка  8.05080202 електронні системи
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок  8.05090103 радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
   8.05090302 телекомунікаційні системи та мережі
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу
Інформаційна безпека  8.17010201 системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Машинобудування та матеріалообробка  8.05050201 технології машинобудування
  8.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
   8.05050301 металорізальні верстати та системи
  8.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
   8.05050309 гірничі машини та комплекси
   8.05050311 металургійне обладнання
   8.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Хімічна технологія та інженерія  8.05130104 хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
   8.05130105 хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
  8.05130108 Хімічні технології високомолекулярних сполук
    8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою
Специфічні категорії 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація
  8.18010013 Управління проектами
  8.18010012 Управління інноваційною діяльністю
  8.18010016 Бізнес-адміністрування
  8.15010002 Державна служба