Ліцензія та сертифікати

Ліцензія на надання
освітніх послуг (з додатками)

lic
Сертифікат про акредитацію
sert

 

 

Сертифікати за напрямами та спеціальностями

п/п

Серія, номер, дата видачі сертифіката

Шифр та найменування галузі знань. Код та найменування напряму/спеціальності (відповідно до переліку 2007,2010 р.)

Шифр та найменування галузі знань.  Шифр та найменування напряму/спеціальності (відповідно до переліку 2015 р.)

Рівень вищої освіти

1. 

НД-ІІ, 0577206, 18.08.2015

0203 Гуманітарні науки

6.020301 Філософія 

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Бакалавр

2.

НД-ІІ, 0578092, 15.03.2016

0301 Соціально-політичні науки

6.030101 Соціологія

 

 

 

 

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

Бакалавр

3.

НД-ІІ, 0577214, 18.08.2015

0305 Економіка та підприємництво

6.030501 Економічна теорія

 

 

051 Економіка

Бакалавр

4.

НД-ІІ, 0577207, 18.08.2015

6.030502 Економічна кібернетика

Бакалавр

5.

НД-ІІ, 0577208, 18.08.2015

6.030503 Міжнародна економіка

Бакалавр

6.

НД-ІІ, 0577209, 18.08.2015

0305 Економіка та підприємництво

6.030504 Економіка підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бакалавр

7.

УД, 05001108, 03.01.2018

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

 

 

073 Менеджмент

Бакалавр

8.

НД-ІІ, 0577213, 18.08.2015

0306 Менеджмент і адміністрування

6.030601 Менеджмент

Бакалавр

НД-ІІ, 0577213, 18.08.2015

074 Публічне управління та адміністрування

Бакалавр

9. 

НД-ІІ, 0577211, 18.08.2015

0305 Економіка та підприємництво

6.030507 Маркетинг

075 Маркетинг

Бакалавр

10.

НД-ІІ, 0577624, 14.12.2015

6.030508 Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр

11.

НД-ІІ, 0577212, 18.08.2015

6.030509 Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Бакалавр

12

НД-ІІ, 0577213, 18.08.2015

0306 Менеджмент і адміністрування

6.030601 Менеджмент

 

28 Управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Бакалавр

НД-ІІ, 0577213, 18.08.2015

13.

НД-ІІ, 0577215, 18.08.2015

0401 Природничі науки

6.040103 Геологія

10 Природничі науки


103 Науки про Землю

 

Бакалавр

14

НД-ІІ, 0577216, 18.08.2015

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

101 Екологія

Бакалавр

НД-ІІ, 0577216, 18.08.2015

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

Бакалавр

15

НД-ІІ, 0581244, 23.02.2017

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101 Комп’ютерні науки

 

 

 

 

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Бакалавр

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Бакалавр

16

НД-ІІ, 0577218, 18.08.2015

6.050102 Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Бакалавр

17

НД-ІІ, 0577219, 18.08.2015

6.050103 Програмна інженерія

121 Інженерія програмного забезпечення

Бакалавр

18

НД-ІІ, 0577237, 18.08.2015

1701 Інформаційна безпека

6.170102 системи технічного захисту інформації

125 Кібербезпека

Бакалавр

18.              

НД-ІІ, 0577220, 18.08.2015

0502 Автоматика та управління

6.050201 системна інженерія

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Бакалавр

19.              

НД-ІІ, 0577221, 18.08.2015

6.050202 автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Бакалавр

20.              

НД-ІІ, 0577222, 18.08.2015

0503 Розробка корисних копалин

6.050301 гірництво

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

Бакалавр

21.              

НД-ІІ, 0577223, 18.08.2015

6.050303 переробка корисних копалин

Бакалавр

22.              

НД-ІІ, 0577224, 18.08.2015

0504 Металургія та матеріалознавство

6.050401 металургія

13 Механічна інженерія

136 Металургія

Бакалавр

23.              

НД-ІІ, 0577225, 18.08.2015

 6.050403 інженерне матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Бакалавр

24.              

НД-ІІ, 0577226, 18.08.2015

0505 Машинобудування та матеріалообробка

6.050502 інженерна механіка

131 Прикладна механіка

Бакалавр

25.              

НД-ІІ, 0580169, 06.07.2016

6.050503 машинобудування

Бакалавр

НД-ІІ, 0580169, 06.07.2016

133 Галузеве машинобудування

Бакалавр

26.              

НД-ІІ, 0577228, 18.08.2015

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 теплоенергетика

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

Бакалавр

27.              

НД-ІІ, 0577229, 18.08.2015

0507 Електротехніка та електромеханіка

 6.050701 електротехніка та електротехнології

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Бакалавр

28.              

НД-ІІ, 0577230, 18.08.2015

6.050702 електромеханіка

Бакалавр

29.              

НД-ІІ, 0577231, 18.08.2015

0508 Електроніка

6.050802 електронні пристрої та системи

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

Бакалавр

30.              

НД-ІІ, 0581840, 24.03.2017

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051003 Приладобудування

Бакалавр

31.              

НД-ІІ, 0577232, 18.08.2015

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

 6.050901 радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Бакалавр

32.              

НД-ІІ, 0577233, 18.08.2015

6.050903 телекомунікації

Бакалавр

33.              

НД-ІІ, 0576199, 03.07.2015

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікація

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Бакалавр

34.              

НД-ІІ, 0577235, 18.08.2015

0513 Хімічна технологія та інженерія

6.051301 хімічна технологія

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Бакалавр

35.              

НД-ІІ, 0580029, 21.06.2016

0801 Геодезія та землеустрій

6.080101 геодезія, картографія та землеустрій

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Бакалавр

Серія, номер, дата видачі сертифіката Шифр та найменування галузі знань. Код та найменування напряму/спеціальності (відповідно до переліку 2007,2010 р.) Шифр та найменування галузі знань.  Шифр та найменування напряму/спеціальності (відповідно до переліку 2015 р.) Рівень вищої освіти
НД-ІІІ, 0577279, 18.08.2015 0203 Гуманітарні науки 7.02030102 Релігієзнавство 03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577280, 18.08.2015 0305 Економіка та підприємництво 7.03050201 Економічна кібернетика 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577281, 18.08.2015 7.03050301 Міжнародна економіка Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577282, 18.08.2015 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 07 Управління та адміністрування 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577283, 18.08.2015 7.03050501 Управління персоналом та економіка праці 073 Менеджмент Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577285, 18.08.2015 0306 Менеджмент і адміністрування 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577286, 18.08.2015 7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577284, 18.08.2015 0305 Економіка та підприємництво 7.03050901 Облік і аудит   071 Облік і оподаткування Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577287, 18.08.2015 0401 Природничі науки 7.04010301 Геологія 10 Природничі науки 103 Науки про Землю Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577288, 18.08.2015 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища 101 Екологія Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577289, 18.08.2015 0403 Системні науки та кібернетика 7.04030301 Системний аналіз і управління 12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577290, 18.08.2015 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577291, 18.08.2015 7.05010104 Системи штучного інтелекту Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577292, 18.08.2015 7.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577293, 18.08.2015 7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі 123 Комп’ютерна інженерія Спеціаліст
НД-ІІІ, 0580167, 06.07.2016 7.05010202 Системне програмування Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577295, 18.08.2015 7.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577296, 18.08.2015 7.05010301 Програмне забезпечення систем 121 Інженерія програмного забезпечення Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577297, 18.08.2015 7.05010302 Інженерія програмного забезпечення Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577251, 18.08.2015 0502 Автоматика та управління  7.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577252, 18.08.2015 7.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577253, 18.08.2015 0503 Розробка корисних копалин 7.05030101 розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способами видобовування) 18 Виробництво та технології 184 Гірництво Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577254, 18.08.2015 7.05030102 шахтне і підземне будівництво Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577255, 18.08.2015 7.05030103 буріння свердловин Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577256, 18.08.2015 7.05030104 маркшейдерська справа Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577257, 18.08.2015 7.05030301 збагачення корисних копалин Спеціаліст
НД-ІІІ,0577258, 18.08.2015 0504 Металургія та матеріалознавство  7.05040101 металургія чорних металів 13 Механічна інженерія 136 Металургія Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577259, 18.08.2015  7.05040102 металургія кольорових металів Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577260, 18.08.2015  7.05040104 обробка металів тиском Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577261,18.08.2015  7.05040106 промислова теплотехніка Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577262, 18.08.2015  7.05040301 прикладне матеріалознавство 132 Матеріалознавство Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577263, 18.08.2015  7.05040304 металознавство Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577264, 18.08.2015  7.05040305 термічна обробка металів Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577265, 18.08.2015 0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050201 технології машинобудування 131 Прикладна механіка Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577266, 18.08.2015 7.05050205 гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577267, 18.08.2015  7.05050301 металорізальні верстати та системи Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577268, 18.08.2015  7.05050308 підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 133 Галузеве машинобудування Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577269, 18.08.2015  7.05050309 гірничі машини та комплекси Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577270, 18.08.2015  7.05050311 металургійне обладнання Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577271, 18.08.2015  7.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577272, 18.08.2015 0506 Енергетика та енергетичне машинобудуван-ня 7.05060101 теплоенергетика 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577273, 18.08.2015 7.05060103 теплові електричні станції Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577274, 18.08.2015  7.05060105 енергетичний менеджмент Спеціаліст
НД-ІІІ,0577275, 18.08.2015 0507 Електротехніка та електромеханіка  7.05070101 електричні станції 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577276, 18.08.2015  7.05070102 електричні системи і мережі Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577277, 18.08.2015  7.05070103 електротехнічні системи електроспоживання (за видами) Спеціаліст
НД-ІІІ,0577278, 18.08.2015  7.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577238, 18.08.2015  7.05070205 електромеханічні системи геотехнічних виробництв Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577239, 18.08.2015 0508 Електроніка 7.05080202 електронні системи 17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577242, 18.08.2015 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології  7.05100304 прилади і системи екологічного моніторингу Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577240, 18.08.2015 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок  7.05090103 радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577241, 18.08.2015  7.05090302 телекомунікаційні системи та мережі Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577243, 18.08.2015 0513 Хімічна технологія та інженерія  7.05130104 хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577244, 18.08.2015  7.05130105 хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577245, 18.08.2015  7.05130108 хімічні технології високомолекулярних сполук Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577246, 18.08.2015 0801 Геодезія та землеустрій 7.08010101 геодезія 19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій Спеціаліст
НД-ІІІ, 0580170, 06.07.2016 7.08010103 землеустрій та кадастр Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577248, 18.08.2015 7.08010105 геоінформаційні системи і технології Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577249, 18.08.2015 1701 Інформаційна безпека  7.17010201 системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Спеціаліст
НД-ІІІ, 0577250, 18.08.2015 1801 Специфічні категорії   7.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація 15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Спеціаліст

 

№ п/п

Серія, номер, дата видачі сертифіката

Шифр та найменування галузі знань. Код та найменування напряму/спеціальності (відповідно до переліку 2007,2010 р.)

Шифр та найменування галузі знань.  Шифр та найменування напряму/спеціальності (відповідно до переліку 2015 р.)

Рівень вищої освіти

 

НД-ІV, 0577326, 18.08.2015

0203 Гуманітарні науки

8.02030102 релігієзнавство

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Магістр

 

НД-ІV, 0577327, 18.08.2015

0305 Економіка та підприємництво

8.03050101 економічна теорія

 

 

 

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Магістр

 

НД-ІV, 0577328, 18.08.2015

8.03050201 економічна кібернетика

Магістр

 

НД-ІV, 0577329, 18.08.2015

8.03050301 міжнародна економіка

Магістр

 

НД-ІV, 0577330, 18.08.2015

8.03050401 економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістр

 

УД, 05001109, 03.01.2018

8.03050501 управління персоналом та економіка праці

073 Менеджмент

Магістр

 

НД-ІV, 0577390, 18.08.2015

1801 Специфічні категорії

8.18010012 управління інноваційною діяльністю

Магістр

 

НД-ІV, 0577391, 18.08.2015

8.18010013 управління проектами

Магістр

 

НД-ІV, 0574754, 06.05.2015

8.18010014 управління фінансово-економічною безпекою

Магістр

 

НД-ІV, 0577392, 18.08.2015

8.18010016 бізнес-адміністрування

Магістр

 

НД-ІV, 0577335, 18.08.2015

0306 Менеджмент і адміністрування

8.03060102 менеджмент інноваційної діяльності

Магістр

 

НД-ІV, 0577336, 18.08.2015

8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Магістр

 

НД-ІV, 0577334, 18.08.2015

8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Магістр

074 Публічне управління та адміністрування

 

НД-ІV, 0577387, 18.08.2015

1501 Державне управління

8.15010002 державна служба

Магістр

 

НД-ІV, 0577332, 18.08.2015

0305 Економіка та підприємництво

8.03050701 маркетинг

075 Маркетинг

Магістр

 

НД-ІV, 0577625, 18.08.2015

8.03050801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Магістр

 

НД-ІV, 0577333, 18.08.2015

8.03050901 облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Магістр

 

НД-ІV, 0577334, 18.08.2015

0306 Менеджмент і адміністрування

8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

28 Управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Магістр

 

НД-ІV, 0577337, 18.08.2015

0401 Природничі науки

8.04010301 геологія

 

 

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

Магістр

 

НД-ІV, 0577338, 18.08.2015

8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

Магістр

 

НД-ІV, 0577339, 18.08.2015

0403 Системні науки та кібернетика

8.04030301 системний аналіз і управління

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

Магістр

 

НД-ІV, 0577340, 18.08.2015

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

8.05010101 інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

122 Комп’ютерні науки

Магістр

 

НД-ІV, 0577341, 18.08.2015

8.05010104 системи штучного інтелекту

 

НД-ІV, 0581837, 24.03.2017

8.05010105 комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

 

НД-ІV, 0577340, 18.08.2015

8.05010101 інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Магістр

 

НД-ІV, 0577341, 18.08.2015

8.05010104 системи штучного інтелекту

 

НД-ІV, 0581837, 24.03.2017

8.05010105 комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

 

НД-ІV, 0577343, 18.08.2015

8.05010201 комп’ютерні системи та мережі

123 Комп’ютерна інженерія

Магістр

 

НД-ІV, 0580168, 06.07.2016

8.05010202 системне програмування

 

НД-ІV, 0577345, 18.08.2015

8.05010203 спеціалізовані комп’ютерні системи

 

НД-ІV, 0577346, 18.08.2015

8.05010301 програмне забезпечення систем

121 Інженерія програмного забезпечення

Магістр

 

НД-ІV, 0577347, 18.08.2015

8.05010302 інженерія програмного забезпечення

 

НД-ІV, 0577348, 18.08.2015

0502 Автоматика та управління

8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Магістр

 

НД-ІV, 0577349, 18.08.2015

8.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами

Магістр

 

НД-ІV, 0577350, 18.08.2015

0503 Розробка корисних копалин

8.05030101 розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування)

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

Магістр

 

НД-ІV, 0577351, 18.08.2015

8.05030102 шахтне і підземне будівництво

Магістр

 

НД-ІV, 0577352, 18.08.2015

8.05030103 буріння свердловин

Магістр

 

НД-ІV, 0577353, 18.08.2015

8.05030104 маркшейдерська справа

Магістр

 

НД-ІV, 0577354, 18.08.2015

8.05030301 збагачення корисних копалин

Магістр

 

НД-ІV, 0577355, 18.08.2015

0504 Металургія та матеріалознавство

8.05040101 металургія чорних металів

13 Механічна інженерія

136 Металургія

Магістр

 

НД-ІV, 0577356, 18.08.2015

8.05040102 металургія кольорових металів

Магістр

 

НД-ІV, 0577357, 18.08.2015

8.05040104 обробка металів тиском

Магістр

 

НД-ІV, 0577358, 18.08.2015

8.05040106 промислова теплотехніка

Магістр

 

НД-ІV, 0577359, 18.08.2015

8.05040301 прикладне матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Магістр

 

НД-ІV, 0577360, 18.08.2015

8.05040304 металознавство

Магістр

 

НД-ІV, 0577361, 18.08.2015

8.05040305 термічна обробка металів

Магістр

 

НД-ІV, 0577362, 18.08.2015

0505 Машинобудування та матеріалообробка

8.05050201 технології машинобудування

131 Прикладна механіка

Магістр

 

НД-ІV, 0581838, 24.03.2017

8.05050205 гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Магістр

 

НД-ІV, 0577364, 18.08.2015

8.05050301 металорізальні верстати та системи

Магістр

 

НД-ІV, 0581839, 24.03.2017

8.05050308 підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133 Галузеве машинобудування

Магістр

 

НД-ІV, 0577366, 18.08.2015

8.05050309 гірничі машини та комплекси

Магістр

 

НД-ІV, 0577367, 18.08.2015

8.05050311 металургійне обладнання

Магістр

 

НД-ІV, 0577368, 18.08.2015

8.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Магістр

 

НД-ІV, 0577369, 18.08.2015

0506 Енергетика та енергетичне машинобудуван-ня

8.05060101 теплоенергетика

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

Магістр

 

НД-ІV, 0577370, 18.08.2015

8.05060103 теплові електричні станції

Магістр

 

НД-ІV, 0577371, 18.08.2015

8.05060105 енергетичний менеджмент

Магістр

 

НД-ІV, 0577372, 18.08.2015

0507 Електротехніка та електромеханіка

8.05070101 електричні станції

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Магістр

 

НД-ІV, 0577373, 18.08.2015

8.05070102 електричні системи і мережі

Магістр

 

НД-ІV, 0577374, 18.08.2015

8.05070103 електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

Магістр

 

НД-ІV, 0577375, 18.08.2015

8.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Магістр

 

НД-ІV, 0577376, 18.08.2015

8.05070205 електромеханічні системи геотехнічних виробництв

Магістр

 

НД-ІV, 0577377, 18.08.2015

0508 Електроніка

8.05080202 електронні системи

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

Магістр

 

НД-ІV, 0581841, 24.03.2017

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

8.05100304 прилади і системи екологічного моніторингу

Магістр

 

НД-ІV, 0577378, 18.08.2015

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

8.05090103 радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

172 Телекомунікації та радіотехніка

Магістр

 

НД-ІV, 0577379, 18.08.2015

8.05090302 телекомунікаційні системи та мережі

Магістр

 

НД-ІV, 0577381, 18.08.2015

0513 Хімічна технологія та інженерія

8.05130104 хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Магістр

 

НД-ІV, 0577382, 18.08.2015

8.05130105 хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

Магістр

 

НД-ІV, 0581842, 24.03.2017

8.05130108 хімічні технології високомолекулярних сполук

Магістр

 

НД-ІV, 0577384, 18.08.2015

0801 Геодезія та землеустрій

8.08010101 геодезія

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Магістр

 

НД-ІV, 0580171, 06.07.2016

8.08010103 землеустрій та кадастр

Магістр

 

НД-ІV, 0577386, 18.08.2015

8.08010105 геоінформаційні системи і технології

Магістр

 

НД-ІV, 0577388, 18.08.2015

1701 Інформаційна безпека

8.17010201 системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

Магістр

 

НД-ІV, 0577389, 18.08.2015

1801 Специфічні категорії

8.18010010 якість, стандартизація та сертифікація

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Магістр