Періодика

Список періодичних видань на 1-е півріччя 2017 р.

Найменування видання

Аспекти публічного управління

Баланс-бюджет

Банківська справа

Бібліотечний форум: Історія, теорія і практика

Безпека життєдіяльності

Бизнес и безопасность

Бухгалтерський облік і аудит

Бюджетна бухгалтерія

Вісник геодезії та картографії

Вісник.Право знати все про податки

Вісник національної академії державного управління при президентові України

Вісник пенсійного фонду України

Казна України

Геологічний журнал

Геологія і геохімія горючих копалин

Довідник спеціаліста з охорони праці

Держслужбовець

Держава і право

Охорона праці і пожежна безпека+Екологія підприємства комплект

Охорона праці і пожежна безпека

Екологічний вісник

Энерготехнологии и ресурсосбережение

Збірник наукових праць національної академії державного управління при президентові України

Междун. науч. жур. приклад. механ

Маркетинг и реклама

Металлофиз. и нов. технологии

Металл Украины

Металлург. и горноруд.промышленность

Мінералогічний журнал

Місцеве самоврядування

Нові матеріали і технології в метал.та

Надзвичайна ситуація

Охорона праці

Порошковая металлургия

Праця і зарплата

Пенсійний кур’єр

Прикладная радиоэлектроника

Проблемы машиностроения

Промислова безпека

Публічне право

Радник в сфері державних закупівель

Регіональна економіка

Сверхтвердые материалы

Современная электрометаллургия

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

Теорія і практика інтелект. Власності

Телекомунікаційні та інформаційні технології

Теоретическая и эксперементальная химия

Технология и конструирование в электронной аппаратуре

Український метрологічний журнал

Укр. реф. жур. сер. “Природ. науки”

Укр. реф. жур. сер. “Техн. промис.”

Укр. реф. жур. сер. “Соц. та гум. наук”

Філосовська думка

Формув. ринкових відносин в Україні

Фізико-хімічна механіка матеріалів

Химия и технология воды

Додається 57 абонементів

Список періодичних видань на 2016 рік
№з/п назва видання к-сть компл. місце знаходження
Газети
1. Баланс-бюджет 1 бухгалтерія
2. Бюджетная бухгалтерия 1 бухгалтерія
3. Все о бухгалтерском учете 1 бухгалтерія
4. Голос України 1 бібліотека
5. English+Le francais.Комплект 1 каф. СГП
6. Освіта 1 бібліотека
7. Освіта України 1 бібліотека
8. Пенсионный курьер 1 бухгалтерія
9. Праця і зарплата 2 бібліотека, від. кадрів
10. Спорт-экспресс в Украине 1 каф. СГП
11. Урядовий кур’єр 2 бібліотека, від. кадрів
12. Маяк 1 бібліотека
Журнали
  Актуальні проблеми економіки 1 бібліотека
  Банківська справа 1 бібліотека
  БАЛАНС-БЮДЖЕТ 1 бухгалтерия
  Праця і зарплата 1 бухгалтерия
  Бюджетна бухгалтерія – 1 бухгалтерия
  Безпека життєдіяльності 1 бібліотека
  Бібліотечна планета 1 бібліотека
  Бібліотечний вісник 1 бібліотека
  Бібліотечний форум України 1 бібліотека
  Бизнес и безопасность 1 бібліотека
  Бухгалтерський облік і аудит 1 бібліотека
  Вісник геодезії та картографії 1 бібліотека
  Вісник пенсійного фонду України 1 бухгалтерія
  Вісник. Право знати все про податки і збори 1 бібліотека
  Віче 1 бібліотека
  Вища освіта України 1 бібліотека
  Вища школа 1 бібліотека
  Геологічний журнал 1 бібліотека
  Геологія і геохімія горючих копалин 1 бібліотека
  Довідник кадровика 1 відділ кадрів
  Економіка розвитку 1 бібліотека
  Економіка України 1 бібліотека
  Економіка.Фінанси.Право. 1 бібліотека
  Економіст 1 бібліотека
  Економічна теорія 1 бібліотека
  Електротехніка і електромеханіка 1 бібліотека
  Електротехніка та електроенергетика 1 бібліотека
  Енергетика та електрифікація 1 бібліотека
  Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР 1 бібліотека
  Землевпорядний вісник 1 бібліотека
  Інтегровані технології та енергозбереження 1 бібліотека
  Інтелектуальна власність в Україні 1 бібліотека
  Інформаційний збірник та коментарі МОН України 1 бібліотека
  Казна України 1 бухгалтерія
  Календар знаменних і пам’ятних дат 1 бібліотека
  Логистика:проблемы и решения 1 бібліотека
  Маркетинг в Україні 1 бібліотека
  Маркетинг и реклама 1 бібліотека
  Металл Украины 1 бібліотека
  Металлофизика и новейшие технологии 1 бібліотека
  Металлургическая и горнорудная промышленность 1 бібліотека
  Международный научный журнал прекладной механики 1 бібліотека
  Мінералогічний журнал 1 бібліотека
  Мінеральні ресурси України 1 каф. РПР
  Надзвичайна ситуація 1 бібліотека
  Науковий вісник НГУ 1 бібліотека
  Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні 1 бібліотека
  Офіційний вісник України 1 бібліотека
  Охорона праці 1 відділ охорони праці
  Охорона праці і пожежна безпека 1 відділ охорони праці
  Педагогіка і психологія 1 бібліотека
  Підприємництво, господарство і право 1 бібліотека
  Порошковая металлургия 1 бібліотека
  Прикладная радиоэлектроника 1 бібліотека
  Проблемы машиностроения 1 бібліотека
  Проблеми науки 1 бібліотека
  Промислова безпека 1 бібліотека
  Промислова електроенергетика та електротехніка 1 бібліотека
  Промышленная теплотехника 1 бібліотека
  Психологія і суспільство 1 бібліотека
  Регіональна економіка 1 бібліотека
  Сверхтвердые материалы 1 бібліотека
  Современная электрометаллургия 1 бібліотека
  Стандартизація, сертифікація, якість 1 каф. ІМ
  Статистика України 1 бібліотека
  Теорія і практика інтелектуальної власності 1 бібліотека
  Теория и практика металлургии 1 бібліотека
  Уголь Украины 1 бібліотека
  Україна:аспекти праці 1 бібліотека
  Українська культура 1 бібліотека
  Українська мова 1 бібліотека
  Український історичний журнал 1 каф. СГП
  Український метрологічний журнал 1 бібліотека
  Український реферативний журнал «Джерело». Серія 1 «Природничі науки» 1 бібліотека
  Український реферативний журнал «Джерело». Серія 2 «Техніка. Промисловість. Сільське господарство» 1 бібліотека
  Український реферативний журнал «Джерело». Серія 3 «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» 1 бібліотека
  Фізика та астрономія в рідній школі 1 бібліотека
  Філософська думка 1 бібліотека
  Фінанси України 1 бібліотека
  Фінансовий контроль 1 бухгалтерія
  Формування ринкових відносин в Україні 1 бібліотека
  Хімічна промисловість України 1 бібліотека
  Химия и технология воды 1 бібліотека
  Электрические сети и системы 1 бібліотека
  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит 1 бібліотека
  Энерготехнологии и ресурсосбережение 1 бібліотека
  Энциклопедия бухгалтера и экономиста 1 бібліотека
  Юридичний журнал ”Право України” 1 бібліотека
  Я, студент 1 бібліотека