Читальна зала відкритого доступу

 Фонд читальної зали відкритого доступу налічує

  • 3000 примірника найновішої та найактуальнішої літератури з різних галузей знань (фізико-математичні науки, хімія та хімічна технологія, енергетика, машинобудування, металургію, інформатику, гірничу справу, економіку, історія, філософія та інші)
  • Дисертації та автореферати дисертацій
  • 110 назв періодичних видань за останній рік