Запрошення на конференцію “Актуальні проблеми розвитку фінансів і фінансової науки: ідеї і їх впровадження”

Конференция 2018 ОФЕБ

Факультет економіки та менеджменту і кафедра обліку, фінансів та економічної безпеки ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” 14 травня 2018р. проводить одинадцяту Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих учених (із зарубіжною участю) “Актуальні проблеми розвитку фінансів і фінансової науки: ідеї і їх впровадження”.

Запрошуємо Ваших студентів і викладачів взяти активну участь в роботі конференції. Участь в інтернет-конференції – очно-заочна. Матеріали конференції будуть опубліковані безкоштовно в науковій збірці ДонНТУ (електронний ресурс). Отримання паперового примірника збірки є платним з метою компенсації витрат, пов’язаних з публікацією матеріалів.

Адреса оргкомітету : 85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, ДонНТУ, Рада НТТС;  3-й корпус, ауд. 107.

Електронна пошта: valentyna.antonenko@donntu.edu.ua, тел. (06239) 2-03-09, факс: (06239) 2-03-09.

Відповідальний секретар – к.е.н., доцент Антоненко Валентина Миколаївна, телефон +380 (50) 428-84-57.

 

Тематика конференції охоплює найбільш актуальні і дискусійні питання у сфері сучасних фінансів і має такі напрями (секції конференції):

  1. Управління фінансами як функціональна сфера менеджменту підприємств.
  2. Вирішення проблемних питань в сфері оподаткування.
  3. Проблеми розвитку страхової і кредитної сфери в Україні і за кордоном.
  4. Проблеми управління державними фінансами: теоретичний аспект і практичний досвід.
  5. Облік, аналіз і аудит в системі фінансового менеджменту.
  6. Економічна безпека господарюючих суб’єктів і шляхи її забезпечення в умовах кризи.

 

Для формування збірки матеріалів конференції авторам необхідно надіслати до 10 травня в електронному форматі на адресу оргкомітету valentyna.antonenko@donntu.edu.ua:

тези доповідей (вимоги до оформлення в додатку А),

заявку (вимоги до оформлення в додатку B),

копію платіжного доручення (у разі отримання паперового примірника збірки).

Організаційний внесок у розмірі 84 грн. (у т.ч. ПДВ 14 грн.) необхідно перерахувати на рахунок ДВНЗ ДонНТУ. Банк одержувача – ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 02070826, р/р 31259242200660, МФО 820172. Призначення платежу: “За участь П.І.П.-б. в науковій конференції (картка ОФЕБ)”. Для авторів із зарубіжжя участь і публікація матеріалів є безкоштовною.