На факультеті КІTAЕР пройшла конференція «АКУ-2018»

Двадцять третього травня на базі факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки відбулася ІV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Автоматизація, контроль і управління: пошук ідей і рішень» (АКУ-2018).

Мета проведення конференції – обмін ідеями, дослідженнями та розробками в галузі автоматизованого управління, контролю, регулювання технологічних процесів між аспірантами, магістрантами та студентами.

Окрім ДонНТУ, учасниками конференції стали науковці з наступних вишів: Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний університет «Одеська морська академія», ТОВ НТП «Екор» (м. Севєродонецьк), НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Державний університет телекомунікацій (м. Київ), Вища технічна школа університету прикладних наук (м. Бінген, Німеччина), ІІ ДонНТУ (м. Покровськ).

Розпочався захід пленарним засіданням. Після привітальних слів проректора з науково-педагогічної роботи Вікторії Воропаєвої слово надали декану ФКІТАЕР Вікторії Тарасюк. Вона розповіла про участь студентів факультету у міжнародних конкурсах взагалі та про конкурс Хplore New Automation Award – зокрема. Вікторія Павлівна обмалювала присутнім шлях від ідеї – до реалізації проекту та поїздки до Німеччини, а наостанок побажала присутнім максимально використовувати ті можливості, які перед ними відкриваються.

Після пленарного засідання конференція продовжила роботу за секціями:

  1. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, впровадження концепції Industry4.0 в промислову автоматику.
  2. Телекомунікаційні системи.
  1. Інформаційно-вимірювальні системи, електронні та мікропроцесорні прилади.
  1. Енергетика та автоматизований електропривід.
  1. Використання матеріально-технічних засобів, наданих в рамках проекту “TATU”, в навчальних дисциплінах.
  2. Методи та засоби дослідження та оптимізації динамічних систем.

Що ж до результатів, автори найкращих доповідей були нагороджені почесними грамотами та сувенірною продукцією з символікою ДонНТУ. Матеріали конференції будуть опубліковані у збірці тез доповідей «Автоматизація, контроль і управління: пошук ідей і рішень».

Катерина Щербакова,
фахівець редакційно-видавничого відділу