Студентська науково-практична конференція «Прискорення інноваційних процесів в Україні »

14-11-2016    Конференції    690   

Важливою складовою навчального процесу є науково-дослідницька робота студентів, яка необхідна для розвинення навичок наукових досліджень, вміння студентів сформулювати та донести аудиторії отримані наукові результати та здобуття компетентностей у певній науковій галузі.

31 жовтня 2016 року кафедра економіки підприємства Донецького національного технічного університету провела студентську науково-практичну конференцію на тему: «Прискорення інноваційних процесів в Україні».

Провідними викладачами кафедри та представниками підприємств було окреслено важливість інноваційних процесів для підвищення ефективності господарювання, розвитку економічних процесів в Україні та сприяння підготовці кваліфікованих фахівців, які володіють проблемами прискорення інновацій і шляхами їх вирішення.

У науково-практичній конференції взяли участь понад 50 студентів із таких вищих навчальних закладів, як Донецький національний технічний університет, Кіровоградський національний технічний університет, Державний економічний університет м. Познань, Польша. Студенти активно брали участь у виступах з науковими доповідями та їх обговоренні. За результатами конференції їм було надано відповідні сертифікати.

Оргкомітет конференції відзначив актуальність тематики матеріалів, що включала наступні питання:

  •  проблеми здійснення інноваційних процесів і шляхи їх вирішення;
  •  теоретичні та практичні аспекти просування інноваційних продуктів на ринок;
  •  оптимізація джерел фінансування інноваційної діяльності;
  •  забезпечення інноваційних процесів інвестиційними ресурсами;
  •  складність залучення інвестицій в економіку України;
  •  особливості фінансування інноваційних проектів підприємства.

Обговорення студентами цих проблем сприяє формуванню професійних компетенцій і забезпеченню високого освітньо-кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців.

 

Людмила Касьяненко, 
ст. гр. ЕПР-13