Запрошуємо студентів і викладачів взяти активну участь в роботі конференції.

4-4-2017    Конференції , Події    1783   

З метою підвищення рівня підготовки фахівців економічних спеціальностей факультет економіки та менеджменту і кафедра обліку, фінансів та економічної безпеки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 23-24 травня 2017 р. проводить десяту Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих учених (із зарубіжною участю) на тему «Актуальні проблеми розвитку фінансів і фінансової науки: ідеї і їх впровадження».

Запрошуємо студентів і викладачів взяти активну участь в роботі конференції.

Участь в інтернет-конференції – очно-заочна. Матеріали конференції будуть опубліковані безкоштовно в науковій збірці ДонНТУ (електронний ресурс). Отримання паперового екземпляра збірки є платним з метою компенсації витрат, пов’язаних з публікацією матеріалів.

Адреса оргкомітету: 85300, м. Покровськ, вул. Шибанкова, 2, ДонНТУ, Рада НТТС; 3-й корпус, ауд. 107.

Електронна пошта: ofeb@mail.ua, тел. (06239) 2-03-09, факс: (06239) 2-03-09.

Відповідальний секретар – к.е.н., доцент Антоненко Валентина Миколаївна, телефон 050-428-84-57.

 

Деталі конференції розміщені в Інформаційному листі