Факультет комп’ютерних наук і технологій

Телефон: 066-837-46-00

E-mail: fknt@donntu.edu.ua

Кабінет: 3.104

веб сайт: fknt.donntu.edu.ua

Декан факультету КНТ : доцент, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії   Ковальов Сергій Олександрович

Заступник декана: доцент, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики  та інформатики  Маслова Наталія Олександрівна

Заступник декана з навчально-виховної роботи зі студентами: старший викладач кафедри прикладної математики  та інформатики  Золотухіна Оксана Анатоліївна

На факультеті навчання здійснюють викладачі 4 кафедр:

  • Комп’ютерних наук, зав. кафедри  д. т. н., доц. Федоров Євген Євгенович;
  • Комп’ютерної інженерії, зав. кафедри  д. т. н., проф. Святний Володимир Андрійович;
  • Прикладної математики та інформатики, зав. кафедри  д. т. н., проф. Дмитрієва Ольга Анатолівна;
  • Філософії, зав. кафедри д. богосл. н, к. філос. н., проф. Нікульчев Микола Олександрович

 

Напрями підготовки:

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями

Галузь знань Код та назва спеціальності
Гуманітарні науки 033 Філософія 031 Релігієзнавство
Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
 

Контакти викладачів кафедри філософії:

ПІБ викладача Науковий ступінь Вчене звання Посада

0ngvX_39hok

Нікульчев Микола Олександрович

Доктор богословських наук, кандидат філософських наук Професор Завідувач кафедри
mykola.nikulchev@donntu.edu.ua

Блащишин

Блащишин Олег Іванович

кандидат філософських наук Доцент Доцент
oleh.blashchyshyn@donntu.edu.ua

Фесенко

Фесенко Андрій Миколайович

кандидат історичних наук Доцент Доцент
andrii.fesenko@donntu.edu.ua
 
ПІБ викладача Науковий ступінь Вчене звання Посада

 

Гончаров

Гончаров Валентин Володимирович

кандидат філософських наук   Доцент 
valentyn.honcharov@donntu.edu.ua

Луковенко

Луковенко Ілля Геннадійович

кандидат історичних наук   Доцент
illia.lukovenko@donntu.edu.ua

Хрімлі

Хрімлі Патріка Євгенівна

    Старший викладач
patrika.khrimli@donntu.edu.ua
Бишенко Юлія Анатоліївна     Лаборант кафедри
yuliia.byshenko@donntu.edu.ua