Факультет комп’ютерних наук і технологій

Кабінет: 3.104

Телефон:+380 66 8374600

E-mail: fknt@donntu.edu.ua

веб сайт: fknt.donntu.edu.ua

Декан факультету КНТ : доцент, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії   Ковальов Сергій Олександрович

Заступник декана: доцент, к.т.н., доцент кафедри прикладної математики  та інформатики  Маслова Наталія Олександрівна

Заступник декана з навчально-виховної роботи зі студентами: старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії  Дікова Юлія Леонідівна

На факультеті навчання здійснюють викладачі 4 кафедри:

  • Комп’ютерної інженерії, зав. кафедри  д. т. н., проф. Святний Володимир Андрійович;
  • Прикладної математики та інформатики, зав. кафедри  д. т. н., проф. Дмитрієва Ольга Анатолівна;
  • Філософії, зав. кафедри д. богосл. н, к. філос. н., проф. Нікульчев Микола Олександрович
  • Вищої математики та фізики, зав. кафедри  к.ф.-м.н., доц. Медведєва Марина Іванівна

 

Напрями підготовки:

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями

Галузь знань Код та назва спеціальності
Гуманітарні науки 033 Філософія 031 Релігієзнавство
Інформаційні технології
 
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
125   Кібербезпека    
 

Факультети

Структурні підрозділи