Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки

Телефон: 099-477-67-91

E-mail: fkitaer.dekanat@donntu.edu.ua

Кабінет: 3.206

веб сайт: http://fkitaer.donntu.edu.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/

Декан факультету:

Go64xywobZQ

Заступник декана з навчально-виховної роботи зі студентами:

к.т.н. Лактіонов Іван Сергійович

Сучасна структура факультету включає 4 кафедри:

  • Автоматики та телекомунікацій , зав. каф., к.т.н., доц. Поцепаєв Валерій Валерійович
  • Електронна техніка зав. каф., д.т.н., доц. Вовна Олександр Володимирович
  • Електрична інженерія зав. каф., к.т.н., доц. Колларов Олександр Юрійович
  • Мовна підготовки зав. каф., к.пед.н., доц. Кабанець Марина Миколаївна

Напрями підготовки:

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями:

17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  
172

Телекомунікації та радіотехніка   

  
15 Автоматизація та приладобудування 151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

 
12 Інформаційні технології 125

Кібербезпека   

 

  
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
144 Теплоенергетика